Proje Eğitim İçerikleri

Bütçe Nedir?

Projenin uygulanmaya başlayacağı tarihten sonlanacağı tarihe kadar mali kaynakların nasıl kullanılacağını ve faaliyetlere göre nasıl dağıldığını gösteren tahmini tablo bütçe olarak ifade edilir. Her faaliyet bir maliyet doğurmayabilir ancak her maliyet mutlaka bir faaliyetin uygulaması içindir.

Proje bütçesi hazırlanırken taslak bir bütçe oluşturulmalı, ardından maliyet hesaplamaları için piyasa araştırmaları yapılmalıdır.

Bütçe hazırlama aşamaları

 1.      Kaynak belirlenerek, taslak bütçe hazırlanmalı
 2.      Maliyetler için piyasa araştırılması yapılmalı
 3.      Proje bütçesinin oluşturulması

Bütçelendirme kategorileri

 •         İnsan Kaynakları
 •         Seyahat Giderleri
 •         Harcırahlar
 •         Ekipman/ Teknik Donanım Giderleri
 •         Ofis Giderleri
 •         Diğer Giderler
 •         İdari Giderler

Proje bütçesinde karşınıza çıkacak kavramlardan biri “Uygun Maliyet”tir. Projenin uygulanmaya başlamasıyla beraber ortaya çıkan maliyetlerin proje bütçesi tarafından karşılanabilecek olanlarını ifade eder. Hibe programı duyurularında proje başvuru rehberi Uygun Maliyet koşullarını belirtir ve her hibe programında Uygun Maliyet koşulları değişmektedir.

Uygun Maliyet kavramı 2’ye ayrılır

 1.      Uygun Doğrudan Maliyetler

Projenin gerçekleşmesi için proje başvuru rehberinde belirtilen Uygun Maliyetler koşullarını sağlayan maliyetlerdir.

 1.      Uygun Dolaylı Maliyetler

Genel idari giderleri karşılamak üzere projeye harcanacak toplam Uygun Maliyetlerin %7’sini geçmemek üzere belirtilen bütçedir.

Proje bütçesinde belirtilen maliyetlerin, projeye uygun olup olmadığı kontrol edilmeli, proje kapsamında gerekli olmayan maliyetler eklenmemelidir. Ayrıca, proje başvuru yaparken bütçenizin piyasa araştırması sonuçlarına göre belirlenmiş miktarlarda olması gerektiği unutulmamalıdır.

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın