Hibe Duyuruları

IPA-II Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme- II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı

Town Twinning between Turkey and EU-II (Twinning for Green Future) Grant Scheme (TTGS- II)

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme hibe programı, “iklim değişikliği” ve “çevresel bozulma” konularına odaklanarak toplumlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve AB’ye katılım sürecini yerel düzeyde desteklemek için yerel yönetimler arasında sürdürülebilir ilişkiler kurmayı amaçlar.

Teklif çağrısının özel amacı, Türkiye ve AB ülkelerindeki yerel yönetimler arasında çevre ve iklim odaklı konularda karşılıklı değişimi teşvik etmek için sürdürülebilir yapılar oluşturmaktır.

Bütçe: 2.500.00 AVRO

Asgari Hibe Miktarı: 60.000 AVRO

Azami Hibe Miktarı: 100.000 AVRO

Yayınlanma Tarihi: 15.12.2021

Son Başvuru Tarihi: 01.03.2022

Sektörler: İklim değişikliği, çevre, sürdürülebilir kentleşme, iklim finansmanı, yerel diplomasi

Tema: Yeşil Gelecek

Başvuru için Temel Koşullar

 • Başvuru sahibi en az 2 eş-başvuran ile birlikte başvuruda bulunmaldır.
 • Türkiye’den bir başvuru sahibinin AB Üye Ülkeleri yerel yönetimlerinden en az bir uygun eş-başvuranı olmak zorundadır
 • AB Üye Ülkelerinden bir başvuru sahibinin Türkiye’deki yerel yönetimlerinden en az bir uygun eş-başvuranı olmak zorundadır.
 • En az bir devlet dışı aktörün eş-başvuran olarak bulunması zorunludur.

Öncelikli Alanlar

 • İklim değişikliği ile ilgili yerel planların, stratejilerin, yol haritalarının ve/veya karar alma araçlarının (modelleme, etki ve kırılganlık analizi vb.) hazırlanması
 • İklim değişikliğine uyum teknolojileri ve sistemlerinin oluşturulması ve/veya uygulanması için yerel yönetimlerin kapasitesinin artırılması ve Türkiye ve/veya AB içindeki yerel makamlar arasında adaptasyon bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağlanması.
 • Özellikle çocuk ve gençleri hedef alan eylemler olmak üzere iklim ve çevre ile ilgili konularda farkındalığın artırılması.

Uygun Faaliyetler

 • Çalıştaylar, eğitim toplantıları, çalışma ziyaretleri, kamuoyu kampanyaları, organizasyonlar, yarışmalar, sergiler, okullardaki eğitim faaliyetleri, seminerler, konferanslar, sosyal medya yaygınlaştırma faaliyetleri vb. aracılığıyla kapasite geliştirme ve farkındalık artırma faaliyetleri;
 • Kurumlar arası işbirliği ve ortaklık faaliyetleri ve sinerjilerin teşviki ve artırılmasına yönelik faaliyetler, çıkarılan dersler, deneyim paylaşımı ve AB’deki ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında iyi uygulama örneklerinin paylaşılması;
 • Araştırma, analiz, masa çalışmaları, anket faaliyetleri, saha çalışmaları, haritalama, modelleme vb. faaliyetler;
 • Yerel planlar, stratejiler ve yol haritaları gibi yerel politika belgeleri geliştirmeye yönelik faaliyetler;
 • Paydaşları benzer faaliyetler geliştirmeye teşvik etmek amacıyla açıklayıcı ve pilot uygulamalar geliştirilmesine yönelik faaliyetler;
 • Yeşil gelecek için yenilikçi ve teknolojik çözümlerin geliştirilmesi, uygulanması ve/veya aktarılmasına yönelik faaliyetler
 • Tartışmalar/münazaralar, yerel/ulusal/uluslararası düzeylerde politika oluşturma süreçlerine katılım;
 • Yazılı, işitsel, görsel materyallerin yayınlanması ve/veya yayımlanmasına yönelik faaliyetler;
 • Yerel yönetimler arasında sürdürülebilir ortaklıklar oluşturulmasına yardımcı olacak çalışma ziyaretleri ve ağ kurma faaliyetleri
 • Şehir eşleştirme faaliyetlerini teşvik etmeye ve kolaylaştırmaya yönelik platformlar sağlamak;
 • İklim politikalarının daha iyi uygulanması amacıyla araç(lar) geliştirmek;
 • Şehir eşleştirme konusunda web tabanlı platformlar ve yenilikçi araçlar geliştirmek;
 • Yerel düzeyde proje hazırlama ve uygulama kapasitesini geliştirmek.

Detaylı Bilgi

Detaylı bilgi almak için http://t.ly/Kcva

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın