Proje Haberleri

PROJE ÇAĞRISI | “Photonic Sensing” Projesi TÜBİTAK

“Photonic Sensing” Projesi TÜBİTAK Çağrı Takvimi

20 Kasım 2016          : Birinci aşama başvurularının teslimi için son gün

25 Kasım 2016          : Birinci aşama başvurularının basılı kopyalarının teslimi için son gün

“Photonic Sensing” başlıklı ERA-NET Cofund çağrısı Avrupa Komisyonu tarafından, uygulama odaklı fotonik alanında yeni nesil fotonik cihazların geliştirilmesinin amaçlandığı Ufuk 2020 Programı alt alanlarından “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” (ICT, Information and Communication Technologies) kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı  bir projedir. Proje kapsamında, ulusal programların eşgüdümü, araştırma önceliklerinde birlik sağlanması, veri paylaşımı, araştırma programlarında işbirliklerinin arttırılması ve ortak uluslararası çağrılara çıkılması hedeflenmektedir.

 

PROJE SÜRESİ – BÜTÇESİ

Projelerin süresi maksimum 36 ay olabilir. Türk ortaklar tarafından TÜBİTAK’a önerilecek projeler için destek üst limiti (Burs dâhil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 1.080.000 TL’dir. Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez. Kurum hissesi, toplam bütçenin %10-50’si arasında olup; PTİ için maksimum toplam tutar 120.000 TL’dir. ERA-NET projeleri kapsamında; Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb. faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek yurt içi/yurt dışı seyahat giderleri için sağlanan bütçeye ek olarak 10.000 TL’ye kadar (maksimum seyahat bütçesi 30.000 TL olacak şekilde) ödenek talebinde bulunulabilir.

Photonic Sensing” projesinin amacı, Avrupa’da fotonik konusunda çalışan firmaların stratejik araştırma konularında değişik araştırma kurumları ile ortaklıklarını teşvik etmek, araştırma geliştirme olanak ve tecrübelerinin daha verimli kullanılabilmesini sağlamak ve rekabeti güçlendirmektir. Çağrı kapsamında yer alan belli başlı fotonik algılama teknolojilerinin uygulama alanları: 

  • Gıda güvenliğini de kapsayan güvenlik uygulamaları,
  • Sivil güvenlik,
  • İmalat / Üretim,
  • Çevre izleme ve
  • Tıbbi uygulamalardır.

Ayrıca, bu uygulamaların birkaçının bir arada bulunduğu çalışmaların da çağrı kapsamında desteklenmesi planlanmaktadır. Proje önerilerinde, en az 2 farklı ülkeden 2 ortağın katılımı gerekmektedir. Proje kapsamındaki ülkeler; Avusturya, Flanders Bölgesi (Belçika), Almanya, İsrail, Polonya, Portekiz, Tuscany Bölgesi (İtalya), Türkiye ve İngiltere’dir. Başvuru ve değerlendirmeler iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Birinci aşama başvuruları (pre-proposals), TÜBİTAK tarafına 20 Kasım 2016 tarihine kadar Proje Başvuru Sistemi (ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden, Ortak Çağrı Sekreteryasına ise 5 Aralık 2016 tarihine kadar elektronik ortamda yapılacaktır. Format, konu, kapsam, bilimsel içerik ve ulusal uygunluk açısından yeterli bulunan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposal) istenecektir. Ortak Çağrı Sekreteryasına yapılacak tüm başvurular https://photonicsensing.eu/call-2016/  websitesi üzerinden gerçekleştirilecektir. Proje ortağı araştırmaları ve çağrı metni detaylarına ulaşmak için (https://photonicsensing.eu/find-partner-system/) ve https://www.era-learn.eu/ adreslerini tıklayınız.

Proje önerilerinde yer alan her araştırma ekibi, çağrı metninde belirtilen kendi ülkesindeki fonlayıcı kurum tarafından ve o kurumun/ülkenin yerel mevzuat ve esaslarına göre desteklenecektir.  Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Bu nedenle, projeyi sunan konsorsiyumdaki tüm ortakların çağrı metninde belirtilen genel ve fonlayıcı ülkelerin ulusal uygunluk kriterlerini sağlaması gerekmektedir. Ancak, 1001 Destek Programından farklı olarak, TÜBİTAK tarafından bir proje için verilebilecek maksimum bütçe “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında verilen 360.000 TL’nin (yaklaşık 110.000 Euro) üç katı 1.080.000 TL (yaklaşık 330.000 Euro) olabilecektir (PTİ ve kurum hissesi hariçtir).  

“Photonic Sensing” Projesi Uluslararası Çağrı Takvimi:

01 Eylül 2016            : Projenin başlama tarihi

05 Aralık 2016          : Birinci aşama başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)

Ocak 2017                 : Birinci aşamadan geçen projelerin ikinci aşama başvurusuna davet   

                                    edilmesi

29 Mart 2017             : İkinci aşama başvurularının teslimi için son gün (17:00 CET)

Temmuz 2017           : İkinci aşama başvurularının sonuçlarının duyurulması

 

ULUSAL BAŞVURU SÜRECİ:

 Ortak Çağrı Sekreteryası’na yapılan başvuruya paralel olarak TÜBİTAK “Photonic Sensing” Proje Önerisi Başvuru Formu bütün ekleri ile birlikte elektronik ortamda 20 Kasım 2016, basılı ve CD’ye kopyalanmış olarak 25 Kasım 2016 tarihine kadar Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB)  iletilmelidir. Ayrıca, başvuru formu ve ekleri elektronik posta ile seniz.harputlu@tubitak.gov.tr  adresine gönderilmelidir.

Proje başvurularının, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun olması gerekmektedir. Ancak, bu çağrı kapsamında Türk proje ekibinde yurtdışı araştırmacı görevlendirilmesi mümkün değildir. Ortak çağrı sekreteryasına sunulan proje önerisinde birden fazla Türk ekibinin yer alması durumunda, ilgili kurumlar ancak ayrı iş paketlerinde görevli iseler ve görevleri iki ayrı 1001 projesi kapsamında değerlendirilebilecek nitelikte ise, iki ayrı Türkçe başvuru formu hazırlayarak başvuru yapabilirler. Aksi takdirde, bir kurumun yürütücülüğünde diğer kurum araştırmacı olmalı ve tek bir Türkçe başvuru formu hazırlanmalıdır. Bu çağrı kapsamında bir kişi, ancak bir projede yürütücü olarak yer alabilir.

İRTİBAT NOKTALARI:

Matematik, Fizik Araştırma Destek Grubu

Dr. İnci AKŞAHİN:

inci.aksahin@tubitak.gov.tr

0312 2981182

Dr. Kıvılcım  KÖSEOĞLU:

kivilcim.koseoglu@tubitak.gov.tr

0312 2981185

Basılı kopyalar aşağıdaki adrese gönderilecektir:

TÜBİTAK-ARDEB

Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere

06100 ANKARA

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın