Proje Eğitim İçerikleri

Proje Yönetim Döngüsü Aşamaları | PCM

İyi analiz edilmiş bir proje fikri, gerçekçi bakış açısıyla proje sürecini değerlendirmenizi sağlar. Projenizi hazırlarken hata riskini en aza indirmek, mevcut durumu iyi analiz etmek ve soru-cevap yöntemiyle ilerleyebilmek için proje yönetim döngüsü aşamalarını takip etmeniz önemlidir.

Proje yönetim döngüsü, proje hazırlamak isteyen kişi veya kuruluşlar tarafından kullanılan uluslararası standartlarda bir proje yazma yöntemidir. Proje fikrinizi oluşturduktan sonra faaliyet, bütçe ve sürdürülebilirlik süreçlerini öngörebilmek için proje yönetim döngüsü adımları başarılı sonuca ulaşmanızı sağlayacaktır. Proje Yönetim Döngüsü adı itibariyle çok teknik bir yöntem gibi anlaşılabilir ama asıl amacı herkesin bildiği mantık yürütmenin sistematik bir şekilde yapılmasından ibarettir.

Proje yönetim döngüsü ile amacımız; projenin uygulanabilir olmasını sağlamak, öngörümüzü belirli analizlere dayandırmaktır.

Proje fikrinin ortaya çıkışıyla birlikte Proje Yönetim Döngüsü de başlar ve projenin yazımı, planlaması, geliştirilmesi, hibe başvuruları, faaliyetlerin uygulanması ve tamamlanması, değerlendirilmesi aşamalarından geçerek biter. Tüm bu süreçlerde kaynakların en etkin biçimde kullanılması için uygulanan proje yazım yöntemi de Proje Yönetim Döngüsüdür.

Proje Yönetim Döngüsü Aşamaları Nelerdir?

1)   Proje fikrinin oluşturulması

2)   Proje fikrinin hibe programına uygunluğunun değerlendirilmesi

3)   Hazırlık

4)   Formüle etme (Mantıksal Çerçeve Hazırlama)

5)   Projenin Yazımı

6)   Projenin Değerlendirilmesi

7)   Sözleşme makamı ile sözleşmenin imzalanması

8)   Projenin uygulanması

9)   Projenin izlenmesi ve sona ermesi

10)  Projenin sürdürülebilirliği ve yeni proje fikrinin oluşması

Bu aşamalar zincirleme olarak birbirini tamamlayan bir süreçtir ve her adımda proje hazırlığınızı  ileriye taşıyan yöntemdir. Proje Yönetim Döngüsünün tümü izleme ve değerlendirme sürecine bağlı olarak raporlanır.

Proje Yönetim Döngüsü Kapsamı Nelerdir?

  1.   Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Projenin planlanmasında ve geliştirilmesinde kullanılan şemadır.

  1.   Bütçe Planlaması

Projenizin uygulanması için gerekli bütçe ile hibe desteği miktarına uygunluğunu ve değerlendirmesini bu aşamada yapabilirsiniz.

  1.   Sürdürülebilirlik Planlaması

Projenizin faaliyet süreci sona erdikten sonra da amaçlanan sonuçların devamının sağlanmasına yönelik planlamadır.

  1.   Proje Önerinizin Değerlendirilme Kriterleri

Hibe desteği almanızı sağlayacak değerlendirme kriterleridir. Bu kriterler, projenizin şekil ve şartlarına uygunluğunu ve içerik olarak programa uygun olup olmadığını denetler.

  1.   Proje Uygulaması (İzleme ve Değerlendirme)

Hibe desteği sağlayan ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşlar için proje yazarken kullanabileceğiniz Proje Yönetim Döngüsü yöntemiyle ilgili sertifika eğitimine katılmak isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Proje Yönetim Döngüsü ile ilgili eğitim içeriklerimizden haberdar olabilmek için hibeinfo.com ve Hibe Info sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın