Hibe Duyuruları

TEKLİF ÇAĞRISI | Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı

Resmi gazete’de 21 Ekim 2016 günü yayınlanan “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile hibe programı detayları duyuruldu. 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı amaçları;

 • Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak,
 • Tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek,
 • Gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarını teşvik etmek.

Destek kapsamındaki iller ve yatırım konuları;

Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;

 • Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi,
 • Soğuk hava deposu,
 • Çelik silo,
 • Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
 • Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 • Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, 

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

 • Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Soğuk hava deposu,
 • Çelik silo,
 • Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
 • Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
 • Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
 • Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

 • Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
 • Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
 • Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
 • Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
 • Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
 • Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
 • Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
 • Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,üst limitini geçemez.

Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

 • Kırsal turizme yönelik yeni tesis yatırımları için 1.500.000 Türk Lirası,
 • Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerine yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası,
 • El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası,
 • Bilişim sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası, üst limitini geçemez.
 • Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.
 • Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.
 • Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.
 • Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
 • Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır.

Başvuru Süreci

Tebliğ’in yayınlandığı tarihten (21 Ekim 2016)  itibaren 45 gün içinde başvurular iletilmelidir.

Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını “www.tarim.gov.tr” internet adresinden yapabilirler. 

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığından: “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” için tıklayınız. 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın