Hibe Duyuruları

​BATI BALKANLAR VE TÜRKİYE GENÇLİK MERKEZİ BANKASI HİBE DUYURUSU

HİBE VE EĞİTİM DESTEĞİ – GENÇLERİN KATILIMINI DESTEKLEYEN STK’LARI GÜÇLENDİRMEK

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2018

Batı Balkanlar ve Türkiye Gençlik Merkezi Bankası Kimdir?

‘’Batı Balkanlar ve Türkiye Gençlik Merkezi Bankası’’ Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve Türkiye olmak üzere 5 farklı ülkede bulunan 5 farklı örgüt tarafından oluşturulan açık bir ağdır. Örgütlerin amacı ulusal merkez olmaktır.

Kimler başvurabilir?

  • Kar amacı gütmeyen,
  • Gençlerle ilgili çalışmalar yapan (ve bunu önceki etkinlikler ve statü ile kanıtlayabilen),
  • Program ülkelerinden birinde kayıtlı olan (Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Türkiye),
  • Çalışma planın hazırlaması ve gerçekleştirilmesinden doğrudan sorumlu olan (yani, sadece hazırlayan ve gerçekleştirenlerden biri veya aralarındaki köprü olmayan),
  • Son başvuru tarihinden önce en az 1 sene boyunca kayıtlı ve aktif olan,
  • Yıllık cirosu 10.000 € ile 60.000 € arasında olan,
  • Aktivitelerini Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan veya Türkiye ülkeleri içerisinde ulusal veya yerel çapta uygulayacak olan,
  • Tüzel kişiler.

Hibe miktarları ne kadardır?

Sunulan aktivitelerin toplam bütçesi en az 10,000 € en çok ise 14,000 € olabilir.

Başvuranlar ne kazanabilir?

Seçilmiş 15 yeni STK açık ağa dâhil edilecektir. Geçirecekleri 6 aylık eğitim süreci sonucunda kapasiteleri gelişecek olan bu STK’lar, bu süreci takip eden 12 ay boyunca genç kadın ve erkeklerin, sosyal, ekonomik ve politik girişimlere olan katılımını güçlendirmek ve desteklemek için ekonomik destek alacaktır.

İleri zamanlarda ise bu STK’lar gençlik bankası modeline dair ilk elden bilgi edinebilmek için Sırbistan’ın yerel belediyeleri ziyaret edeceklerdir. Ziyaret sırasında ağa dâhil edilme töreni de düzenlenecektir.

Programın süresi ne kadardır?

Programın toplam süresi 18 aydır. Bunun 6 ayı danışmanlar desteği ve eğitim süresi ile, kalan 12 ay ise finansal desteği ile geçecektir. Bu nedenle başvuranlar 12 aylık zaman çizelgesini göndermelidir.

Detaylı bilgi ve başvurular için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: DİVAC

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın