Hibe Duyuruları

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇIKLANDI!

Son Başvuru Tarihleri:
 • Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için: 9 Mart 2018
 • Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı için: 16 Mart 2018

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) toplam bütçeleri 20.000.000 TL olan iki ayrı mali destek programı açıkladı. Programlardan ilki Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, bir diğeri Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı.

1)Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Program, Batı Akdeniz Bölgesi’nde, üretimi artırıcı, maliyetleri düşürücü, ekonomik kalkınmayı destekleyici, çevre kirliliğini önleyici, bireylerin yaşam standardını ve kalitesini yükseltici ve toplumsal refahı artırıcı altyapıların inşa edilmesi veya iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Programın Öncelikleri
 • Atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi için atık yönetim sistemlerinin kurulması, gerekli tesislerin inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi,
 • Tarımsal ve endüstriyel atık su kaynaklı kirliliğin azaltılmasına/önlenmesine yönelik sistemlerin inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi,
 • Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılmasına yönelik altyapının inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi,
 • Bölgede iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik altyapının inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesidir.
Kimler başvurabilir?
 • Kamu Kurumları
 • Mahalli İdareler
 • Mahalli İdare Birlikleri
 • Üniversite Rektörlükleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri
 • Küçük Sanayi Sitesi Yönetimleri
Program Kapsamında Belirlenen Destek Tutarları
 • Asgari ve Azami Destek Tutarları: 250.000 TL / 1.500.000 TL
 • Asgari ve Azami Destek Oranları: %25 / %75

Proje Süresi: 15 – 24 ay

Program başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız.

2)Yenilebilir Enerji Mali Destek Programı

Program, TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi, bölgede çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalığın artırılması ve bölgedeki üreticilerin ve kurumların enerji maliyetlerinin azaltılmasını amaçlamaktadır.

Programın Öncelikleri
 • Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak 100kW veya üzerinde kapasiteye sahip yatırımlar yapılması,
 • Tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı uygulamaların desteklenmesi, 

önceliklerine yönelik projeler desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?
 • Kamu Kurumları (Kaymakamlıklar)
 • Mahalli İdareler
 • Mahalli İdare Birlikleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler
 • Organize Sanayi Bölgeleri Müdürleri
 • Küçük Sanayi Sitesi Yönetimleri
Program Kapsamında Belirlenen Destek Tutarları
 • Asgari ve Azami Destek Tutarları: 100.000 TL / 1.000.000 TL
 • Asgari ve Azami Oranları: %25 / %90

Proje Süresi: 9 – 15 ay 

Program başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız.

KAYNAK: BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın