Hibe Duyuruları

Gelecek Turizmde Hibe Çağrısı Yayımladı

Ön Başvurular İçin Son Tarih: 28 Temmuz 2017

 

 

Gelecek Turizmde hibe çağrısı yayımlandı. Fon kapsamında 50 Bin Türk Lirası’ndan, 120 Bin Türk Lirası’na kadar destek sağlanacak. Proje sürelerinin en az 6, en çok 12 ay olması gerekiyor.

 

 

“Gelecek Turizmde” Nedir ?

 

“Gelecek Turizmde”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes’in; Türkiye’de turizmin alternatif bir sürdürülebilir kalkınma aracı olarak yer edinmesi, girişimciliği teşvik ederek yerel modellerin oluşturulması, kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplumu bir araya getirerek turizme katkı sağlamak amacı ile 2013 yılında hayata geçirdikleri fon desteğidir.

 

 

Hangi Projeler Desteklenecek ?

 

“Gelecek Turizmde” fonundan yararlanabilmek için, projelerin aşağıdaki amaçlardan en az birini gütmesi bekleniyor:

 

 • Türkiye’de sürdürülebilir turizm alanında paydaşlar arası işbirliğinin ve ortaklıkların artırılması

 

 • Yerel ekonomik kalkınma için sürdürülebilir turizmin önemi hakkında farkındalık yaratılması

 

 • Ürün gelişimi ve/veya insan kapasitesini geliştirme programlarıyla sürdürülebilir turizm için yerel turizm aktörlerinin hizmet kapasitelerinin artırılması

 

 • Yöre halkının sürdürülebilir turizm alanında gelir elde etme ve iş imkânı yaratma kapasitelerinin artırılması

 

 • Türkiye’nin sürdürülebilir turizm potansiyelini göstermek için somut etki yaratılması ve bir model oluşturulması (örneğin; kullanıma hazır çıktılar, işletim ve yönetim yapısı, tekrarlanabilir modeller)

 

 

Kimler Başvurabilir ?

 

 • Türkiye’de kayıtlı,

 

 • Tüzel kişiliğe sahip,

 

 • Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ile bu kuruluşların oluşturduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar.

 

 • Üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri

 

Başvuru sahibi kurumların, en az bir, en çok 5 kuruluşla ortaklık kurması gerekiyor.

 

Kimler Ortak Olabilir ?

 

 • Başvuru sahibi olma şartlarını taşıyan kuruluşlar

 

 • Yerel Otoriteler, Belediyeler, Yerel Yönetimler, Muhtarlıklar, Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Valilikler, Yerel İdari Kurumlar, İl Müdürlükleri ve Yerel Otoritelerin kurmuş oldukları vakıflar veya dernekler

 

 

 

Nasıl Başvurulacak ?

 

Başvuru sahiplerinin başvurularını göndermeden önce Gelecek Turizmde internet sitesine giriş yapmaları gerekiyor. Burada kendilerine bir kullanıcı adı ve şifre verilecek olup, başvurular sitedeki yönergelerin izlenmesi suretiyle formların doldurulması şeklinde olacak. Başvurunun son aşamasında kullanıcıların tüm bilgilerini teyit edip çıktı alabileceği bir sayfa olacaktır. Başvuru sahipleri bu çıktıları, ıslak imzaları ile kapalı zarfta, zarf üzerine referans kodunu yazarak, aşağıda belirtilen posta adresine gönderecek.

 

Posta Adresi:

 

(Referans kodu: GT/2017/01)

 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

 

Turan Güneş Bulvarı

Yıldız Kule İş Merkezi Kat:12

Çankaya Ankara TÜRKİYE

 

 

Kaynak: Gelecek Turizmde

Başvuru Rehberi

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın