Hibe Duyuruları

TÜBİTAK’tan Bulut Bilişim-İmalat Sektörü Çalışmalarına Destek

Çağrı Kapanış Tarihi: 18 Ağustos 2017

 

TÜBİTAK, imalat sektörüne ve üretime yönelik özel veya açık bulutta çalışabilme özelliğine sahip büyük veri işleme ve analizi uygulamalarının/sistemlerinin geliştirilmesi için destek çağrısında bulundu.

 

 

TÜBİTAK, “Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” kapsamında, “Bulut Bilişim-İmalat Sektörüne ve Üretime Yönelik Büyük Veri İşleme Teknolojilerinin Geliştirilmesi” başlıklı destek çağrısı yayımladı.  Yapılan çağrıda, ülkemizde özel veya açık bulutta çalışabilme özelliğine sahip imalat sektörüne ve üretime yönelik büyük veri işleme ve analizi tekniklerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve etkin çözümlerin ortaya çıkarılması hedeflendiği belirtildi. 24 ay içerisinde bitirilmesi öngörülen proje en fazla 2 Buçuk Milyon Türk Lirası bütçesinde olması gerekiyor.

 

Hangi  Uygulamalar/Sistemler Destek Kapsamında Olacak ?

 

 • Üretime yönelik iş süreçlerinin yönetimine, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik büyük veri analizi uygulamaları.

 

 • Önleyici ve öngörücü bakım (preventive and predictive maintenance) uygulamaları.

 

 • Üretim sistemlerinde anomali tespiti (anomaly detection) uygulamaları.

 

 • Üretim hatlarında kullanılan otonom robotlarda büyük veri işleme uygulamaları.

 

 • Ürünlere yönelik toplanacak verilerin davranışsal (behavioral) analizi uygulamaları.

 

 • Üretimde maliyeti düşürecek ve kaliteyi arttıracak keşifsel büyük veri analizi (exploratory big data analysis) uygulamaları.

 

 

Projelerden Neler Bekleniyor ?

 

 • Özel veya açık bulutta (private and public cloud) çalışabilme özelliği olması.

 

 • Projenin uygulanmasının planlandığı üretim firması/firmalarından iyi niyet mektubu alınarak proje öneri bilgileri formunun ek bölümüne eklenmesi. Şayet başvuran firma, projeyi kendi üretim hattında uygulayacak ise bunu belirten bir dokümanı yüklemesi gerekiyor.

 

 • İşlenmesi gereken verinin büyüklüğü, hacmi, akış hızı ve çeşitliliğine proje öneri bilgileri formunun B.2.1.2 “Projenin AR-GE kapsamını açıklayınız” alanında yer verilmesi.

 

 • Geliştirilecek ürünün pazar araştırmasının yapılmış olması.

 

 • Veri işleme ve/veya analizi platformlarının dağıtık çalıştırma ortamlarında ölçeklenebilir olması.

 

 • Verilerin korunması ve mahremiyetinin sağlanmasına yönelik planlamanın yapılmış olması.

 

 • Etkin raporlama araçlarını içermesi.

 

 

Kaynak: TÜBİTAK

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın