Hibe Duyuruları

‘Türkiye’nin Canı’ 3. Hibe Çağrısı İçin Başvurular Başladı

Son Başvuru Tarihi: 17 Temmuz 2017

 

 

WWF Türkiye, “Türkiye’nin Canı Kampanyası” nın 3. Hibe çağrısında bulundu.  Türkiye’nin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunması yolunda, yerel sivil toplum kuruluşlarının destekleneceği programda en az 20 Bin, en çok 50 Bin Türk Lirası destek sağlanacak.

 

 

Program, Hangi Konuları Kapsıyor  ?

 

 • Doğrudan tür ve/veya yaşam alanının (habitatın) korunmasına yönelik çalışmalar

 

 • Biyolojik çeşitliliğin ve türlerin doğal yaşam alanlarının (habitat) korunmasına yönelik farkındalık yaratma ve kamuoyu oluşturma çalışmaları

 

 • Kırsal bölgelerde, başta tarım, hayvancılık ve balıkçılık olmak üzere biyolojik çeşitliliğin korunmasını destekleyen sürdürülebilir doğal kaynak kullanımına yönelik uygulamalar ve buna ilişkin bilgiyi geliştirmeye ve yaymaya yönelik çalışmalar

 

 • İklim değişikliğinin biyolojik çeşitlilik ve türler üzerindeki olumsuz etkilerini belirlemeye, azaltmaya ve iklim değişikliğine uyuma yönelik çalışmalar

 

 

Hangi Faaliyetler Desteklenecek ?

 

 • Odak türlerin (küresel, bölgesel, ulusal ölçekte nesli tehlike altında olan, hassas, nadir ve/veya endemik türler) korunması ve rehabilitasyonu

 

 • Hassas habitatların korunması, sürdürülebilir kullanımı, yönetimi ve restorasyonu

 

 • Odak türlerin ve habitatların iklim değişikliğine uyumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar

 

 • Odak tür(ler) ve hassas habitatlara yönelik iyi uygulamalar ve bunların yaygınlaştırılması

 

 • Odak tür(ler), hassas habitatlar, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri konularında ilgi gruplarına yönelik (karar vericiler, çiftçiler, balıkçılar, çocuklar, vb) eğitim, iletişim ve farkındalık yaratma çalışmaları

 

 • Odak tür(ler), hassas habitatlar, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri konularında yerel kapasitenin geliştirilmesi

 

 • Yöre halkının sahip olduğu geleneksel bilgi, kültürel birikim, doğa ile uyumlu yaşam tarzı ve geçim kaynaklarının devamlılığının desteklenmesi (ör. kara kovan arıcılığı, soğanlı bitkilerin yerel üretimi, kök boya ile dokumacılık vb)

 

 • Özellikle tarım, balıkçılık, hayvancılık, ormancılık ve turizmde sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ve doğa ile uyumlu örnek uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelikfaaliyetler

 

 

Kimler Başvurabilir ?

 

 • T.C. yasalarına göre kurulmuş ve Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ya da kooperatif statüsünde tüzel kişilikler,

 

 • Türkiye’nin Canı Hibe Programı proje çağrısı ilan tarihi olan 22 Mayıs 2017’den en az üç ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş tüzel kişilikler,

 

 • Tüzüğünde ve/ya görev alanı içerisinde proje faaliyetinin yer aldığı tüzel kişilikler,

 

 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olabilecek, aracı olarak hareket etmeyecek tüzel kişilikler.

 

 

 

Nasıl Başvurulacak ?

 

Türkiye’nin Canı Hibe Programı’na başvurabilmek için Türkiye’nin Canı internet sitesinden ulaşılabilen Ek’lerin bilgisayara indirilmesi, ardından bu eklerin doldurularak hibe@wwf.org.tr adresine gönderilmesi gerekiyor.

 

 

Kaynak: Türkiye’nin Canı 3. Hibe Çağrısı 

 

Başvuru Rehberi

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın