Hibe Duyuruları

EaSI’den ‘Yetişkinlere Yönelik Farkındalık Arttırıcı’ Projelere Destek

Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2017

 

EaSI, “Beceri Kazandırma Yolları: Yetişkinler için Yeni Fırsatlar” konulu farkındalık artırma faaliyetleri teklif çağrısı yayımladı. Türkiye’den de esas veya eş başvuru sahibi olarak başvurulabilen program kapsamında, her bir proje için en az 250 Bin, en fazla 1 Milyon Euro hibe desteği sağlanacak.

 

 

EaSI ( Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı), “Beceri Kazandırma Yolları: Yetişkinler için Yeni Fırsatlar” konulu farkındalık artırma faaliyetleri teklif çağrısı yayımladı. Program kapsamında düşük düzeyde temel beceri veya yetersizliğe sahip yetişkinlerin yetiştirilmesinin desteklenmesi öngörülüyor. Çağrı ile düşük vasıflı yetişkinlere okur yazarlık, yazın yeteneği, matematiksel ve sayısal beceriler kazandırma, dijital becerilerinin geliştirilmesi, daha yüksek yeterlilikler kazandırılması ve öğrenime yeniden entegre edilmesine yönelik olanaklara erişimlerinin artırılması amaçlanıyor. Çağrıya, aralarında Türkiye’nin de olduğu Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve AB üye devletleri başvuru yapabilecek.

 

Kimler Başvurabilir ?

 

  • Teklif çağrısına tek başına ya da ortaklı başvurularda asıl başvuru sahibi olarak başvurabilmek için, yetişkinlerin yetişmesine yönelik ulusal veya bölgesel politikalar ve eylemlerden sorumlu kamu kuruluşu olmak gerekiyor.

 

  • Ortaklı başvurularda ise ortak başvuru sahipleri, yetişkinleri hedef alan beceri değerlendirmesi, eğitimi ve rehberliği gibi organizasyon, finansman veya hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili kamu veya özel kuruluşlar (kâr amaçlı veya kâr amacı gütmeyen kuruluş) olabilir.

 

 

Desteklenen Faaliyetler

 

  • Yetişkinlerin mevcut becerilerini ve öğrenme ihtiyaçlarını belirleyen bireysel ve kişiselleştirilmiş beceri değerlendirmelerine yönelik faaliyetler

 

  • Bu gibi ihtiyaçlara dayalı özel öğrenme paketlerinin geliştirilmesi ve sağlanması faaliyetleri

 

  • Yetişkinler için rehberlik, sosyal ve mali yardım ile diğer teşvikler de dahil olmak üzere destek tedbirleri almaya yönelik faaliyetler

 

 

Nasıl Başvurulacak ?

 

Başvuru formları, EaSI hibe başvuru ve sözleşmelerinin yönetildiği SWIM sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurulacak. Başvuru sahiplerinin, bu formların 3 kopya halinde çıktısını alıp imzalayarak, elden ya da posta yoluyla Avrupa Komisyonu’na teslim etmeleri gerekiyor.

 

 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın