Hibe Duyuruları

UN Women’dan Sivil Toplum Kuruluşlarına Destek

Son Başvuru Tarihi: 25 Haziran 2017

 

UN Women, Türkiye ve Balkan ülkelerinde kadına yönelik ayrımcılık ve şiddeti sona erdirme amacıyla, “Sivil toplum kuruluşlarının bölgesel platformlarının kurulması ve güçlendirilmesi desteği” teklif çağrısında bulundu. Program, aralarında Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan’ın bulunduğu Balkan ülkeleri ile Türkiye’de cinsiyete dayalı ayrımcılığı ve kadınlara yönelik şiddet olaylarını sona erdirmeyi amaçlıyor.

 

 

UN Women Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi Birimi, kadın sivil toplum örgütlerini (STK’lar), kadın STK ağlarını ve kadın haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan platformları, bölgesel platformların kurulması ve güçlendirilmesini destekleyecek teklifler sunmaya davet ediyor.  “Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin sonlanması: Değişen Uygulamalar, Değişen Zihinler” Programı (Şubat 2017 – Ocak 2020) kapsamında yayımlanan çağrı ile bölgesel seviyede, dezavantajlı gruplarla çalışan ve / veya kadınları temsil eden kadın örgütlenmelerinin toplum içinde etkililiğinin arttırılması hedefleniyor. Program kapsamında Ağustos 2017 ile Ağustos 2018 arasında gerçekleştirilecek projeler desteklenecek. Hibe desteği en az 40 Bin, en çok 60 Bin Euro olacak.

 

Kimler Başvurabilir ?

 

  • Kadın Sivil Toplum Kuruluşları, Kadın Sivil Toplum Kuruluşu Ağları, Kadın haklarına yönelik çalışma ve şiddeti sona erdirme konusunda uzmanlık ve geçmişe sahip platformlar

 

  • Başta İstanbul Konvansiyonu olmak üzere uluslararası insan hakları sözleşme ve antlaşmalarının izlenmesinde bulunan, aktif rol alan platform ve ağlar.

 

 

Nasıl Başvurulacak ?

 

Programa başvurmak isteyenlerin, UN Women duyurusunda belirtilen ekleri hazırlayarak eca.evawproject@unwomen.org adresine  göndermeleri gerekiyor.

 

Kaynak: UN WOMEN

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın