Proje Haberleri

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Başvuruları Başladı

Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2017

 

REC Türkiye ve TOBB işbirliğinde düzenlenen, çevresel performansı yüksek şirketlerin ödüllendirileceği “AB Çevre Ödülleri Türkiye Programı” başvuruları başladı. Ödül alan şirketlerin 2 yıl süresince pazarlama, marka yönetimi, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, sosyal sorumluluk gibi pek çok faaliyet giderinin karşılanacağı program, AB düzeyinde çevre alanındaki en prestijli ödül olarak nitelendiriliyor.

 

1987 yılında bu yana düzenlenen Avrupa Birliği Çevre Ödülleri (ABÇÖ), büyüklüğünden veya faaliyet gösterdiği sektörden bağımsız olarak, çevre ile ilgili performansını geliştirmek ve sürdürülebilir ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla projeler geliştiren ve uygulamaya koyan şirketleri ödüllendiriyor. Avrupa düzeyindeki programda yarışabilmek için AB üyesi ya da adayı bir ülkede yer alan herhangi bir şirketin önce yarışmanın ulusal ayağında başarılı olması gerekiyor. İki aşamalı olan süreç, ABÇÖ ödül sahiplerinin Avrupa’daki en ileri görüşlü, yenilikçi ve sorumlu şirketler olduğunu gösteren prestijli bir çevre etiketi anlamına geliyor.

 

ÖDÜL KATEGORİLERİ

 

  1. Kategori: Yönetim Ödülü

Bu kategoride, stratejik vizyon sahibi ve sürdürülebilir kalkınmaya yaptığı katkıyı sürekli geliştirmeye devam eden bir yönetim sistemine sahip olan ender bir kuruluşun ödüllendirilmesi amaçlanıyor.

 

  1. Kategori: Ürün ve Hizmet Ödülü

Bu kategoride, sürdürülebilir kalkınmaya büyük bir katkı yapan yeni bir ürün veya hizmet geliştiren bir kuruluşun ödüllendirilmesi amaçlanıyor.

 

  1. Kategori: Süreç Ödülü

Bu kategoride, sürdürülebilir kalkınmaya büyük bir katkıda bulunan yeni bir üretim teknolojisini geliştirmiş ve uygulayan bir kuruluşun ödüllendirilmesi amaçlanıyor.

 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

“Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı” na, Türkiye’de kayıtlı ve faaliyet gösteren tüm ticari işletmeler başvurabilir. Yabancı ve çok-uluslu şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunan işletmeleri de programa başvurabiliyor.

 

Başvurular, “KOBİ” ve “Büyük İşletme” olmak üzere iki ana kategori altında yapılacak.

 

KOBİ
250’den daha az sayıda çalışanı olan, yılda 50 milyon Avro’dan daha az cirosu olan veya net bilânço varlığı 43 milyon Avro’dan az olan, hisselerinin % 25’inden azı, KOBİ niteliği taşımayan büyük bir şirkete (veya birden fazla şirkete) ait olan işletmelerin KOBİ kategorisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Büyük İşletme
KOBİ tanımı dışında faaliyet gösteren daha büyük işletmelerin Büyük İşletmeler kategorisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Kamu İktisadi Teşekkülü/Teşebbüsü
Ödüllere kamu iktisadi teşekkülleri/teşebbüsleri (KİT) de başvuru yapabilir. Kamu kuruluşları ve yerel yönetimler, kamu yararına ekonomik faaliyetler yürütmek amacıyla ticari işletmeler kurmaktadır. Kamu iktisadi teşekkülü olarak adlandırdığımız ve ticari bir faaliyet gösteren tüm bu işletmeler Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı’na katılabilme hakkına sahiptir.

 

 

 

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

 

“Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2017 Türkiye Programı” na başvurmak isteyen şirketlerin, ilgili kategoriye ait başvuru formu ve ekleri dijital ortamda REC Türkiye üzerinden ya da posta yoluyla REC Türkiye adresine en geç 30 Haziran 2017 Cuma mesai bitimine kadar göndermeleri gerekiyor.

 

 

 

 

Kaynak: REC Türkiye

 

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın