Haberler

Zafer Kalkınma Ajansı -Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP)

Son Başvuru Tarihi: 07.04.2019

Son başvuru tarihi: 07.04.2019
Projenin amacı: TR33 Bölgesi’nin dijital dönüşüm sürecini hızlandıracak ve sürdürülebilir kılacak geleceğin nitelikli iş gücünün oluşturulması amacıyla okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik, üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesidir.
Projenin Öncelikleri:
1) 6-14 yaş arası öncelikli olmak üzere eğitim çağındaki çocukların algoritmik düşünme, robotik kodlama ve tasarım becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendin yap atölyelerinin kurulması ve bu atölyelerde görev alacak nitelikli bir eğitim kadrosunun oluşturulmasıdır.
2) Bölgedeki mevcut kodlama atölyelerinin teknolojik ve beşeri altyapısının güncel teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilmesidir.
3) Eğitimde fırsat eşitliği kapsamında özellikle il/ilçe merkezinden uzaktaki köy ve beldelerde eğitim görmekte olan çocuklara hizmet vermek üzere mobil kendin yap atölyelerinin oluşturulmasıdır.

Destek Oranı: % 25, % 90

Destek Miktarı: 90.000 TL – 600.000 TL

Eş Finansman: 10.000 TL – 1.800.000 TL

Proje Bütçesi: 100.000 TL – 2.400.000 TL

Başvuru Sahibi

İl milli eğitim müdürlükleri (il merkezinde)

İlçe milli eğitim müdürlükleri (ilçede)

http://zafer.gov.tr/tr-tr/Faaliyetler/Proje-Destekleme/G%C3%BCncel-Destek-Programlar%C4%B1/Proje-Teklif-%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1-Hibe-Programlar%C4%B1/Yeni-Nesil-E%C4%9Fitim-Mali-Destek-Program%C4%B1

Sosyal Medyadan Takip Edin