Hibe Duyuruları

Mersin ve Adana İlleri’nin CMDP Başvuruları Başladı

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında, Mersin ve Adana illerinden başvurular 22 Mayıs tarihine kadar Çukurova Kalkınma Ajansı’na yapılacak. Program kapsamında, ülke genelinde daha dengeli bir yerleşme düzeni sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi amaçlanıyor.

 

Son Başvuru Tarihi:  22 Mayıs 2017 , Saat 17:00

Başvuru Yeri: Çukurova Kalkınma Ajansı

 

Uygun Başvuru Sahipleri

 

 • Kamu Kurum Ve Kuruluşları,
 • Kamu Yararına Çalışan Dernek Ve Vakıflar,
 • Üniversiteler,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Belediyeler Ve Mahalli İdare Birlikleri

 

Desteklenecek Proje Konuları

 

Kentsel ekonomilerin geliştirilmesi

 

 • Kentsel işgücü piyasasının gelişmesine hızla katkı sağlayabilecek yeni iş alanları (lojistik, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi) veya üretim aşamaları (düşük teknolojili imalat, operasyon hizmetleri, çağrı merkezleri gibi) geliştirilmesi
 • Kültür, doğa ve kış turizmi gibi turizm çeşitlerinin geliştirilmesi
 • Öncü sektörler ve bunları destekleyen sektörlerdeki firmaların rekabet gücünün yükseltilmesi
 • Tarım ve maden sektörlerindeki katma değeri artıracak yatırımların desteklenmesi
 • Çekim merkezlerinin önceliklerine uygun olarak yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilik kapasitesinin artırılması amacıyla üniversite-iş çevreleri işbirliğinin güçlendirilmesi
 • Yenilik aktarım merkezlerinin, kuluçka merkezlerinin ve genç girişimci merkezlerinin geliştirilmesi
 • KOBİ’lere yönelik iş destek hizmetlerinin istihdam ve verimliliği artıracak yönde geliştirilmesi
 • Kentlerde sosyal ve ekonomik canlılık yaratacak stratejik projelerin ve bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik altyapı yatırımlarının desteklenmesi

 

Kentsel ve sınai altyapının geliştirilmesi

 

 • Lojistik merkezlerin oluşturulması
 • Sanayileşmenin organize alanlara yönlendirilmesi, kümelenme odaklı ihtisas OSB’lerin oluşturulması, KSS’den OSB’ye dönüşüm projelerinin desteklenmesi, İŞGEM ve benzeri sanayinin ortak kullanımına yönelik alt ve üst yapının oluşturulması
 • Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırılmasına hizmet edecek altyapının geliştirilmesi
 • Tarih ve kültür turizmine yönelik potansiyelin restorasyon ve alan düzenlemeleri ile ortaya çıkarılması, tarihi eski yolların canlandırılması ve mevcut kalıntıların restorasyonunun yapılması
 • Geleneksel iş ve ticaret merkezlerinin ihyası

 

Beşeri ve sosyal sermayenin geliştirilmesi

 

 • Üniversitelerin eğitim kalitesinin ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesi
 • Mesleki eğitim-üniversite ilişkisinin güçlendirilmesi
 • OSB ve uygun KSS’lerde mesleki eğitim sağlanabilecek, uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulması
 • Düşük nitelikli yaşam alanlarında bulunan dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesinin artırılması ve şehre entegrasyonu amacıyla ilgili şehir özelliklerine uygun mekânsal düzenlemelerin yapılması
 • Şehir kültürünün ve şehirlilik bilincinin geliştirilmesi
 • Rekabet gücünü destekleyen, kesimler arası ortak çalışma kültürüne dayanan bölgesel ve yerel işbirliği kurumlarının fiziki, sosyal, beşeri ve kurumsal altyapısı geliştirilmesi

 

Yurt içi ve çevre piyasalarla ticaretin ve ilişkilerin geliştirilmesi

 

 • Bölgesel çekim merkezleri ile çevre yöreler arasındaki ilişkilerin ve işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda yerel yönetimlerin ve iş örgütlerinin teknik ve yönetsel kapasitelerinin geliştirilmesi
 • Sınır komşularımızla ticari ilişkileri geliştirmek üzere, dış politikamızla bağlantılı olarak, sınır kapılarındaki altyapı ve hizmet kalitesi ile bu ülkelere olan ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi
 • Üniversite bünyesinde firmalara yönelik olarak ihracatı destekleyici hizmetler sağlanması · · Yurt içi ve yurt dışı ticaretin geliştirilmesine yerel ve ulusal markaların tanıtılmasına yönelik olarak uygun şehirlerde fizibilite çalışmasına dayalı fuar ve kongre merkezlerinin kurulmasının desteklenmesi

 

Kaynak: Çukurova Kalkınma Ajansı

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın