Hibe Duyuruları

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Mayıs-Haziran Dönemi Destek Başvuruları Başladı

Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2017

 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde faaliyetlerini sürdüren yerel aktörlere destek sağlamayı amaçlayan ‘Teknik Destek Programı’ nın Mayıs-Haziran 2017 dönem başvuruları başladı.

 

Yararlanıcılara en fazla 15 Bin Türk Lirası desteğin verileceği program kapsamında, doğrudan mali destek verilmeyecek. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacak. Söz konusu destek 1 aylık süre için geçerli olacak.

 

‘Teknik Destek Programı’ ile Neler Amaçlanıyor ?

Söz konusu ‘Teknik Destek Programı’ ile

 • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi ve

 

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin, birliklerin ve kooperatiflerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor.

 

Uygun Başvuru Sahipleri

 

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • İl Özel İdareleri ve Belediyeler
 • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri)
 • Üniversiteler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla)
 • Birlikler ve Kooperatifler
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Teknoparklar,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Listede bulunan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

Başvurular Nasıl Yapılacak ?

 

 

 • Online başvuru tamamlandıktan sonra Başvuru Formu’nun ve Eklerinin çıktısının alınarak gerekli kısımların Başvuru Sahibi tarafından imzalanması ve paraflanması,

 

 • İmzalı ve paraflı çıktıların matbu olarak 1 (bir) Asıl ve 1 (bir) Suret halinde en geç 30 Haziran 2017 saat 18’e kadar  Ajans’a teslim edilmesi gerekiyor.

 

 

Kaynak: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Başvuru Rehberi

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın