Hibe Duyuruları

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mayıs-Haziran Dönemi Teknik Destek Program Başvuruları Başladı

Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2017

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mayıs-Haziran 2017 Dönemi Teknik Destek Program başvuruları başladı. Program bütçesinin toplam 500 Bin Türk Lirası olduğu teknik destek kapsamında her bir faydalanıcıya en fazla 15 Bin Türk Lirası hibe desteği verilecek.

 

Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce’de faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlama amacındaki Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Mayıs-Haziran 2017 Dönemi Teknik Destek Program başvuruları başladı.

 

Teknik Destek Programı kapsamında, planlama, modelleme ve projeksiyon çalışmaları, ulusal ve bölgesel plan/programları uygulama, destekleme ve geliştirmeye yönelik çalışmalar ile  yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer çalışmalar teknik desteğin öncelikleri arasında bulunuyor.

 

Kimler Başvurabilir?

 

Teknik Destek Programı kapsamında uygun Başvuru Sahipleri şunlardır:

 

 • Yerel Yönetimler,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Küçük Sanayi Siteleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Endüstri Bölgeleri,
 • İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM),
 • Birlik ve Kooperatifler ile
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.

 

 

Hangi Konularda Teknik Destek Sağlanabilir?

 

 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler,
 • Eğitim verme.

 

 

Başvurular Nasıl Yapılacak ?

 

Başvuruların Doğu Marmara Kalkınma Ajansı internet adresinden temin edilecek elektronik başvuru rehberinde belirtilen esas ve usullere uygun yapılması gerekiyor. Başvuru formu ve eklerinin elektronik ortamda doldurulduktan sonra sırasıyla başvuru kapsamında istenen destekleyici belgelerin sisteme yüklenecek ve sistemden başvuru çıktısı alınarak imzalanan/paraflanan başvuru dosyası Ajansa elden teslim edilecek.

 

Kaynak: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

 

Başvuru Rehberi

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın