Haberler

MEYEM’E BELGELENDİRME YETKİSİ

Mersin Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYEM), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirdi.

MEYEM’in yetkilendirildiği meslekler arasında, Ahşap Kalıpçı, Alçı Levha Uygulayıcısı, Alçı Sıva Uygulayıcısı, Betonarme Demircisi, Betoncu,  Duvarcı, Seramik Karo Kaplamacısı, Sıvacı, İnşaat Boyacısı  ve İnşaat İşçisi bulunuyor.

Söz konusu iş kollarına ilişkin mesleki yeterlilik belgesi alabilmek için ilk olarak MEYEM’e sınav başvurusunda bulunmak gerekiyor. Başvurular kurumsal düzeyde olabildiği gibi bireysel olarak da yapılabiliyor. Sınavlar, yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriliyor. Adaylar, her iki sınavdan da başarılı olmaları hâlinde mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanıyor. Yazılı sınavı geçen ancak uygulama bölümünden başarısız olan adaylar, bir yıl içinde uygulama bölümünden yeniden sınava girebilecek. Bir yıl içerisinde bu hakkının kullanılmaması durumunda ise her iki sınava da tekrar girilmesi gerekiyor.

 

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi nedir?

 

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi;

 

  • Ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu,

 

  • Mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, İşgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği,

 

  • Alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı,

 

  • Hayat boyu öğrenmenin desteklendiği,

 

  • Formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve

 

  • İş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Sistemdeki Rolü Nedir? 

Bu sistemde koordinasyon MYK tarafından sağlanmakta, MYK sistemde izleme, değerlendirme, görevlendirme ve yetkilendirme görevlerini üstlenmektedir. Kurumun faaliyet alanı eğitim ve istihdam kesimini birlikte ilgilendirdiğinden bütün karar süreçlerinde de ilgili sosyal tarafların katkılarının esas alındığı bir yaklaşım benimsenmiştir.

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi’nin bileşenleri olan ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler; sektörlere ve mesleklere ilişkin yetkinliği ve temsil gücü olan ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kamu kurum/kuruluşları, işçi, işveren, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri tarafından iş dünyasının ihtiyaçları ve geleceğe dönük eğilimleri ile eğitim dünyası ve diğer sosyal tarafların katkılarının esas alınması suretiyle hazırlanmaktadır. Ulusal meslek standartlarının hazırlanması, sınav ve belgelendirme sürecinde ölçme ve değerlendirmeyi sağlayacak ulusal yeterliliklerin hazırlanmasında temel girdi oluşturmaktadır. Sınav ve belgelendirme süreci de MYK’nın gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilmektedir.

 

Kaynak: MEYEM ve MYK

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın