Hibe Duyuruları

Trakya Kalkınma Ajansı ‘Teknik Destek Programı’ Mayıs-Haziran Dönem Başvuruları Başladı

Son Başvuru Tarihi: 23 Haziran 2017

 

Trakya Kalkınma Ajansı’nın, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerindeki yerel aktörlerin eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine vereceği 15 Bin Türk Lirası tutarındaki teknik destek programı için başvurular başladı.

 

Teknik Destek Programı ile yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeni ile hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanıyor. Programın önceliklerini, insan kaynakları ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine ya da  yenilik ve iyi örnek uygulamalarının kuruma transferine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri oluşturuyor. Söz konusu destek, 1 aylık süre için verilecek.

 

Teknik Destek Programına Kimler Başvurabilir?

 

 • Yerel Yönetimler

 

İl, İlçe ve Belde Belediyeleri

İl Özel İdareleri

Mahalli İdare Birlikleri

Muhtarlıklar

 

 • Üniversiteler

 

Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, MYO, Diğer Birimler

 

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

Valilikler

İl Müdürlükleri

Bölge Müdürlükleri

Kaymakamlıklar

İlçe Müdürlükleri

 

 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

 

TOBB’ a Bağlı Odalar ve Borsalar

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Meslek Odaları ve Birlikleri

 

 • Sivil Toplum Kuruluşları

 

Dernekler

Vakıflar ve

Sendikalar

 

 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Tekno parklar
 • İş Geliştirme Merkezleri
 • Birlik ve Kooperatifler
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

 

Başvurular Nasıl Yapılıyor ?

 

Teknik Destek Program başvuruları KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden yapılıyor. Sistem üzerinden gerekli işlemler yapıldıktan sonra başvuru formunun çıktısının alınarak 1 adet asıl ve 1 adet kopya hâlinde zarf ya da pakete konularak Trakya Kalkınma Ajansı’na elden teslim edilmesi gerekiyor.

 

Kaynak: Trakya Kalkınma Ajansı

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın