Eğitim ve Burslar

ASELSAN’dan Yurt İçi Doktora Burs Programı Başvuruları Açıldı

Son başvuru tarihi: 14 Nisan 2017

Burs; ASELSAN’ın belirlediği konularda, başvuru koşullarında belirtilen bölümlerde doktora programına kabul edilmiş ve üniversitelerde görevli kişilere verilecektir.

Bursiyer adayları, başvuru koşullarını sağlayanlar arasından ASELSAN tarafından belirlenecektir.

 

Burs Tez Konuları

 1. 5G ve Ötesi Haberleşme Sistemlerine Yönelik Çözümler
 2. Bilişsel Radar Teknikleri
 3. Biyosensörler
 4. Elektrik Motoru
 5. Entellektüel Sermaye Değerlemesi
 6. Fiber Optik Dönüölçer Teknolojileri
 7. Görüntü Destekli Navigasyon Uygulamaları
 8. Hipersonik Uçuş Dinamiği
 9. İki Fazlı Mikrokanallı Soğutucu
 10. Medikal Görüntüleme Sistemleri
 11. Nanofotonik için Yüzey Plazmon Uygulamaları
 12. Sensör Füzyon Teknikleriyle Navigasyon
 13. Tasarsız Haberleşme Ağları
 14. Teknoloji Şirketleri için Risk Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Burs, yurt içi üniversitelerde doktora çalışması yapan kişilere verilecektir.
 • Yurt içi doktora bursuna; üniversitelerin ASELSAN’ın ilgi alanına giren bölümlerinden birinde lisans öğrenimini tamamlamış, TC vatandaşı olan doktora öğrencileri başvurabilecektir.

 

BURSİYERLİK SÜRESİ VE BURS MİKTARI

 • Yurt içi doktora bursu, bu bursa kabul edilen bursiyerlerin burs almaya hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere en çok 4 yıl süre ile her ay verilecektir.
 • Yurt içi doktora burs tutarı ilgili yılın Resmi Gazetesi’nde yayımlanan aylık net asgari ücret tutarının 3 katı kadardır.
 • Ayrıca bursiyerlerin burs hakkını elinde tuttuğu sürece, kitap, defter, kırtasiye ve benzeri giderlerini karşılamak üzere bir aylık burs tutarı kadar ek ödenek her öğretim yılının Eylül ve Mart aylarında iki eşit taksit halinde ödenecektir.
 • Doktora öğrenimlerini azami burs süresinden önce bitiren akademisyenlerin bursiyerlikleri, enstitülerinin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet belgelerinde yazılı bitirme tarihini kapsayan ayın sonu itibariyle sona erecektir.

 

BAŞVURU DÖNEMİ ve YÖNTEMİ

 

Başvurular 14 Nisan 2017 tarihine kadar açık kalacaktır. Burs programına www.aselsan.com.tr web adresinde ilan edilen tarihler arasında başvuru yapılabilecektir.

 

Burs programına başvurmak isteyen adaylar, aşağıdaki belgeleri bir asıl ve bir fotokopi olarak hazırlayıp kapalı zarf içinde en geç 14 Nisan 2017 tarihine kadar Akademi Program Tasarım Müdürlüğü’ne** ulaştırmalıdır. Ayrıca, burs programına başvurmak isteyen adaylar, “Başvuranlar için e-posta şablonu”na göre hazırladıkları e-postayı aselsanakademi@aselsan.com.tr adresine iletecektir.

 

Yurt içi Doktora Bursu Başvurusu

Doktora öğrencileri, duyuruda ilan edilen başvuru dönemlerinde aşağıdaki belgeler ile ASELSAN’a müracaat edecektir;

 • Doktora Bursu Başvuru Formu,
 • Kimlik kartı fotokopisi,
 • Biri tez danışmanı olmak üzere 3 öğretim görevlisi tarafından doldurulacak referans mektupları (mektupların kapalı zarfta referansı veren öğretim görevlisi tarafından Akademi Program Tasarım Müdürlüğü adresine** en geç 14 Nisan 2017’ye kadar posta ile gönderilmesi gerekmektedir),
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora bölümlerinden alınan başarı durum belgeleri (transkript),
 • Lisans ve yüksek lisans diploma fotokopisi,
 • Doktora eğitimine kayıtlı olduğunu gösteren yeni tarihli öğrenci belgesi,
 • Adayın kendisi tarafından hazırlanmış ayrıntılı araştırma planı (en fazla iki sayfa olmak üzere),
 • Adayın yüksek lisans tezinin özeti (en fazla bir sayfa)
 • Başvuru tarihinden en geç bir ay önce alınmış adli sicil kaydı,
 • Yayın listesi,
 • TÜBİTAK dışında başka bir kurum veya kuruluştan bir taahhütname karşılığı burs veya çalıştığı üniversite dışında başka bir kurum veya kuruluştan bir taahhütname karşılığı ücret almadığına dair yazılı beyan,
 • Taahhütname (Bursiyerler tarafından, bursa kabul edilmesi durumunda doldurulacak ve imzalanacaktır)

 

Başvuru ile ilgili olarak ASELSAN’a iletilen hiçbir evrak iade edilmeyecektir.

 

Başvuru tarihi sona erdikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Adayların; başvurusundan sonra beyanında meydana gelen değişiklikleri o öğretim yılına ait burs sonuçları açıklanıncaya kadar ASELSAN’a yazılı olarak bildirmesi ve belgelendirmesi halinde bu değişiklikler dikkate alınacaktır.

 

Başvuru belgelerinden herhangi birisinin eksik olması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Yazışma Adresi:

ASELSAN A.Ş. Akademi Program Tasarım Müdürlüğü

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 296. Cadde No:16 Macunköy, Yenimahalle/ANKARA

İrtibat Tel: 0 312 592 10 00

e-mail: aselsanakademi@aselsan.com.tr

 


Kaynak: ASELSAN

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın