Hibe Duyuruları

Erasmus+ “Eğitim, Öğretim ve Gençlik Yoluyla Sosyal İçerme Politika Reformuna Destek” Hibe Programı

Son Başvuru Tarihi: 22 Mayıs 2017

Bu teklif çağrısı eğitim, öğretim ve gençlik alanlarındaki ulus ötesi işbirliği projelerini destekleyecektir. Çağrı, biri eğitim ve öğretim için (Lot 1) ve biri gençlik için (Lot 2) olmak üzere iki lottan oluşur.

Hibe programının genel amaçları;

Lot 1 ve Lot 2 için de aşağıdaki amaçlar geçerlidir;

 1. Özellikle yerel düzeyde başlatılan öğrenme konusunda iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve / veya ölçeklendirmek. Bu bağlamında iyi uygulamaların daha geniş bir ölçekte çoğaltılması / başka bir çerçeveye aktarılması veya daha yüksek / sistemsel düzeyde uygulamak,
 2. Kapsamlı eğitim ve / veya gençlik ortamlarını teşvik etmek için yenilikçi yöntem ve uygulamaları geliştirmek ve uygulamak.

Her başvuru, Lot 1 ve Lot 2 için ayrı ayrı listelenen genel amaçlardan birine ve spesifik hedeflerden birine değinmelidir. Çağrının hem genel hem de spesifik hedefleri ayrıntılıdır: bunlara değinmeyen teklifler dikkate alınmayacaktır.

Lot 1 : Eğitim ve Öğretim

Bu çağrı, farklı aktörler (eğitim kurumları ve öğrenim sağlayıcıları, kamu yetkilileri, paydaşlar ve sivil toplum örgütleri, iş dünyası, vb.) arasında öğrenme toplulukları yaratarak / geliştirerek okulların gelecekteki birlikteliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu tür öğrenme topluluklarının ana hedef yararlanıcılarının okul olması beklenirken, bu çağrıda sunulan projelerin, erken çocukluk eğitimi ve bakımı ile mesleki eğitim ve öğretime kadar diğer örgün ve yaygın eğitim ve öğretim sektörlerini dahil etmeleri teşvik edilmektedir. (Mesleki Eğitim ve Öğretim (Otoriteler, kurumlar, kurumlar, sağlayıcılar, öğretmenler ve öğrenciler, STK’lar, yerel topluluklar, işletmeler, aileler, gençlik örgütleri, vb.)

Özel Amaçlar;

 • Toplumsal ve sivil yeterliklerin edinilmesini arttırmak, temel değerleri kavrayabilmek, anlayabilmek ve sahiplenmek, karşılıklı saygı ve kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek ve her yönüyle ayrımcılıkla mücadele etmek;
 • Kapsamlı eğitim ve öğretimi teşvik etmek ve dezavantajlı öğrencilerin eğitimini teşvik etmek; öğretmenler, eğitimciler ve eğitim kurumlarının liderlerini çeşitlilik ile mücadele ve öğrenme ortamındaki sosyo-ekonomik çeşitliliğin güçlendirilmesi konularında desteklemek;
 • Öğrenci, ebeveyn ve eğitim personeli arasında eleştirel düşünce ve medya okur yazarlığının geliştirilmesi;
 • Göçmenlerin iyi kalitede eğitime dahil edilmelerini desteklemek.

Lot 2: Gençlik

Özel Hedefler;

 • Sosyal içerme için gönüllülük modelini geliştirerek gençlerin sivil katılımını teşvik etmek;
 • Gençliğin marjinalleştirilmesi ve sosyal dışlanma riski altındaki kişilere ulaşarak aşırı şiddete maruz kalmasına yol açan radikalleşmeyi önleme

Kimler Başvurabilir?

 • Eğitim kurumları ve diğer öğrenim sağlayıcıları;
 • Eğitim, öğretim ve gençlikten sorumlu ulusal / bölgesel / yerel düzeyde kamu yetkilileri;
 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (STK);
 • Araştırma kurumları;
 • Ticaret örgütleri ve sosyal taraflar;
 • Rehberlik ve tanıma merkezleri;
 • Uluslararası örgütler;
 • Özel şirketler

Yukarıda listelenen kuruluşlar, tüzel kişiliği olduğu sürece de uygundur.

Aşağıda belirtilen ülkelerde faaliyet gösteren kuruluşların başvuruları uygundur;

 • Avrupa Birliğinin 28 Üye Devleti;
 • EFTA / EEA ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn, Norveç;
 • AB adayı ülkeler: Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye.

Bu çağrı için minimum ortaklık bileşimi gereksinimi 4 farklı program ülkesinden 4 kuruluştur.

Ağlar (Networks)  projede yer alıyorsa, konsorsiyum ağın üyesi olmayan en az 2 kuruluşu içermeli ve konsorsiyum genel olarak en az 4 uygun ülke temsil etmelidir.

Bütçe

Hibe programının toplam bütçesi 10.000.000 Avro’dur.

Lot 1: Eğitim ve Öğretim 8.000.000 Avro

Lot 2: Gençlik 2.000.000 Avro

Proje başına maksimum 500.000 Avro hibe bütçesi ayrılmıştı. Hibe bütçesi projelerin toplam giderlerinin %80’ini aşamaz.

Başvuru

Başvuru öncesinde Hibe Programı Başvuru Rehberini incelemeyi unutmayın.

Başvurular online yapılmaktadır.


Kaynak: Avrupa Komisyonu 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın