Hibe Duyuruları

AB TEKLİF ÇAĞRISI | “İşçi Gönderilmesi: İdari İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Bilgiye Erişim”

Son başvuru tarihi: 9 Haziran 2017

Avrupa Birliği üye ülkeleri ve aday ülkeleri arasında yönetimsel gelişmenin sağlanması ve bilgiye erişim amaçlarıyla ilan edilen “İşçi Gönderilmesi: İdari İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Bilgiye Erişim” hibe programı Sivil Toplum Kuruluşları, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar (Kamu veya Özel), Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Uluslararası Kuruluşların başvurularına açıktır.

Hibe Programının amaçları;

 • Ulusal yetkili organlar ile İşçi Gönderme Yönetmeliği ve Uygulama Direktifinin izlenmesine ve doğru uygulanmasına katılan sosyal taraflar arasındaki ulus ötesi idari işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve
 • Paydaşlar arasındaki karşılıklı güvenin artırılması; farklı seviyelerde sosyal taraflar arasındaki ortak eylemlerin teşvik edilmesi, ilgili yetkililerin ve eğitimlerin değişiminin yanı sıra
 • Niteliksel ve niceliksel kanıt temelini güçlendirmek ve işçilerin çeşitli gönderme boyutlarıyla ilgili orijinal bilgi ve verilerin değerlendirilmesi amacını gerçekleştirmek için, bu teklif çağrısı ile, en azından uygun 7 ülkeyi kapsayan ulus ötesi işbirliği girişimlerini finanse etmek amaçlanmaktadır.

Başvuru Sahipleri İçin Uygunluk Kriterleri

Başvuru Sahibi ve Eş-Başvuran için aşağıdaki kriterler geçerlidir;

 • AB Üye Ülkesinden,
 • Avrupa Ekonomik Alanı Üye Ülkelerinden İzlanda ve Norveç
 • Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye

Kimler Başvurabilir?

 • Kamu otoriteleri;
 • Uluslararası kuruluşlar;
 • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel ya da kamu);
 • Araştırma merkezleri / enstitüler;
 • Yüksek öğretim kurumları;
 • Sivil toplum örgütleri,

Önemli Tarihler

 • Mart 2017 çağrının yayınlanması
 • Teklif göndermek için son teslim tarihi 9 Haziran 2017
 • Değerlendirme süresi (gösterge niteliğindedir) Haziran-Ağustos 2017
 • Başvuru Sahiplerine Bilgi (gösterge niteliğindedir) Eylül 20176
 • İmtiyazlı hibe sözleşmesinin imzası (gösterge niteliğinde) Ekim 20177
 • Projenin başlama tarihi (gösterge niteliğindedir) Ocak 2018’den itibaren

Başvuru sahipleri, eğer projeleri seçilirse, hibe sözleşmesini, başvuru formunda gösterge niteliğinde belirledikleri faaliyetin başlangıcından sonra alabilirler. Bu nedenle, ayın adını göstermek yerine çalışma programındaki ay sayısını vermeniz önerilir.

Hibe Sözleşmesinin imzalanmasından önce yapılan harcamalar başvuranın riski altındadır. Son başvuru tarihinden önce hiçbir harcama yapılamaz. Projenin süresi gösterge niteliğinde on iki (12) ay ile yirmi (24) ay arasında olmalıdır. Projeler 1 Ocak 2018’den önce başlayamaz.

Bütçe

Mevcut bütçe bu çağrı kapsamında projelerin AB eş-finansmanı için ayrılan toplam bütçenin 2.700.000,00 EUR olacağı tahmin edilmektedir. Mevcut çağrı, başvuru sahiplerinin kapsamlı bir coğrafi kapsama alanını ve büyükçe konsorsiyumların kurulmasını sağlamalarını ve geniş bir yelpazede faaliyetlerle uğraşmalarını gerektirir. Bu sebeple ve açıklayıcı amaçlarla, Komisyon 6-8 hibe vermeyi beklemektedir. Komisyon, mevcut tüm fonları dağıtmamak veya ek fonlar sağlanırsa bütçeyi artırma hakkını saklı tutar.

Başvuru Süreci

Başvurunuza başlamadan önce Başvuru Rehberini incelemek için tıklayın.

http://ec.europa.eu/employment_social/calls/pdf/swim_manual_en.pdf

Başvuru formu doldurulduktan sonra, başvurunuzu belirtilen son başvuru tarihinden önce hem elektronik hem de basılı olarak göndermelisiniz.

Başvuru sahipleri ilk önce formu elektronik olarak göndermeli, ardından son teslim tarihinden önce postayla veya elden teslim etmelidir.

Teklifin basılı kopyası, son 14 gün içerisinde listelenen tüm belgeler de dahil olmak üzere, usulüne uygun olarak imzalanmış ve çoğaltılmış (biri “orijinal” ve bir “işaretli” kopya “) son tarih ile gönderilmelidir. (postmark veya ekspres teslimat makbuzu tarihi; Kanıt)

Gönderi Adresi

European Commission

Call for proposals VP/2017/003

DG EMPL.D.1

Office: J-27 – 05/050 1049

Bruxelles Belgium

İletişim

Hibe programı ile ilgili sorularınız için e-posta adresi: empl-vp-2017-003@ec.europa.eu

Teknik Problemler için e-posta adresi: empl-swim-support@ec.europa.eu


Kaynak: Avrupa Komisyonu 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın