Hibe Duyuruları

Anadolu Kültür ve İF İstanbul’dan Belgesel Yapımlarına Yeni Film Fonu

Başvuru Tarihleri: 22 Şubat – 12 Nisan 2017

Uzun, orta ve kısa metrajlı belgesellere destekler verilecek. Uzun ve orta metrajlı filmler geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarına; kısa metrajlı filmler ise sadece prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasına başvuru yapabilirler. Tüm kurmaca filmler fonun kapsamı dışındadır.

Uzun ve orta metraj belgesel filmlere

 • Proje geliştirmede 5.000 TL’ye kadar
 • Prodüksiyonda 15.000 – 30.000 TL arasında
 • Post-prodüksiyonda 10.000 – 30.000 TL arasında

ve Atlas özel post-prodüksiyon desteği verilir. (Bu destek bir stüdyo desteğidir.)

Kısa metraj belgesel filmlere

 • Prodüksiyonda 10.000 – 15.000 TL arasında
 • Post-prodüksiyonda 5.000 – 15.000 TL arasında

ve Atlas özel post-prodüksiyon desteği verilir. (Bu destek bir stüdyo desteğidir.)

Yeni Film Fonu değerlendirme kriterleri, başvuru koşulları ve istenilen başvuru materyalleri ile örtüşmeyen başvurular değerlendirme dışıdır.

Yeni Film Fonu başvuru değerlendirmesi iki aşamalı yapılır. İlk aşama fonun kurucu ortakları ve destekçi temsilcilerinden oluşan bir ön değerlendirme kurulu tarafından yapılan değerlendirmedir. Bu ön değerlendirmeye göre başvurular, Yeni Film Fonu’nun işleyiş ve kriterlerine uygunluk bakımından teknik ve içerik incelemesine alınırlar. Ardından ön değerlendirmeyi geçen başvurular jüri değerlendirmesine girer. Bu değerlendirme süresi başvuruların bitim tarihinden itibaren 2-3 ay olabilir. Bu nedenle başvurusunu yaptığınız film projelerinin takvimini tasarlarken bu süreyi göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Başvuru Koşulları

 • Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için belirtilen kuralların tamamına uygunluk gerekmektedir.
 • Prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasındaki projelerin bütçelerinin en az üçte birine kaynak sağlanmış olması beklenir.
 • Film fonu Türkiyeli yönetmen ve yapımcıların başvurularına açıktır.
 • Film fonuna başvurular Türkçe olarak alınır. Filmler istenilen dilde ve coğrafyada çekilebilir ancak prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasına başvuran filmlerin Türkçe altyazı zorunluluğu vardır.
 • Her başvuru döneminde aynı yönetmen sadece bir; aynı yapımcı ise birden çok başvuru yapabilir. Fon bir yapımcıya ve/veya yönetmene sadece bir destek verecektir.
 • Fon’a aynı projeyle aynı aşama için en fazla 2 kez başvurulabilir. İki başvuru sonrasında, projenin ancak ilerleyen aşamaları için yeni başvuru yapılabilir. Örneğin; prodüksiyon aşamasına başvurup reddilen bir proje sahibi, dosyasında gelişme olduğunu düşünüyorsa, bir kez daha prodüksiyon aşamasına başvurabilir. 2 kez prodüksiyon başvurusu yapan bir proje sahibi sonrasında sadece post-prodüksiyon aşamasına başvuru yapılabilir.
 • Herhangi bir ticari kâr elde etmeye yönelik reklam ve tanıtım filmleri, siyasi parti propagandası yapmaya yönelik filmler ve kurmaca filmler Yeni Film Fonu tarafından desteklenmemektedir.
 • Başvuru sahiplerinin başvurusu yapılan eserin telif hakkına sahip olmaları ya da telif sahibinden izin almış olmaları gerekmektedir.
 • Başvurulan eserin destekler açıklanmadan önce gösterilmemiş ve tamamının kamuya açık şekilde internete yüklenmemiş olması gerekmektedir.

Destek Kategorileri ve Başvuru için Gerekenler

Tüm başvuru kategorileri için online başvuru formu doldurulmalı ve gerekli sorular yanıtlanmalıdır. Film projeleri, başvuru yapacakları aşama için aşağıda sıralanan gerekenler listesindekileri tam ve eksiksiz olarak başvuru formuna girdikleri takdirde değerlendirmeye alınırlar. Proje geliştirmeye kısa film başvuruları alınmamaktadır. Tüm kurmaca filmler değerlendirme dışıdır.

[small_divider]

Proje Geliştirme – Uzun ve orta metraj

Film cümlesi: Film hakkında kısa ve net fikir veren 1-2 cümle

Sinopsis: (en çok 200 kelime) Filmin hikâyesini ve başlıca karakterlerini anlatan metin

Metin: (en çok 1000 kelime)

 • Belgesel için detaylandırılmış içerik, görsel yaklaşım, hikâye, karakterler ve mekanı anlatan araştırma veya yaklaşım metni. Varsa tretman (en çok 10 sayfa)
 • Animasyonlar için storyboard

Görsel Dosya: Zorunlu olmamakla birlikte, film projesi ile ilgili fikir verecek kısa klip, teaser, trailer ya da fotoğraf paylaşılması tavsiye edilir.

Bütçe: Proje geliştirme aşamasında gerekli bütçe kalemi ve giderlerin detaylı dökümü ve talep edilen miktar

Mali Plan: Proje geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamaları için tasarlanan toplam bütçe ile olası ve temin edilmiş tüm kaynakları içeren çizelge

Proje Takvimi: Filmin proje geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarını içeren tahmini zaman çizelgesi

Filmografi: Yönetmen ve yapımcı filmografisi

[small_divider]

Prodüksiyon – Uzun ve orta metraj

Film Cümlesi: Film hakkında kısa ve net fikir veren 1-2 cümle

Sinopsis: (en çok 400 kelime) Filmin hikâyesini ve başlıca karakterlerini anlatan metin

Yönetmen Görüşü ve Görsel Yaklaşım: (En çok 600 kelime)

Metin: (en çok 1500 kelime)

 • Belgesel için içeriği, temel kavramları, araştırmayı açıklayıcı; hikâyeye ve filme yön veren karakterlere, mekânlara, olaylara yaklaşımı anlatan öneri metni. Varsa tretman (en çok 15 sayfa)
 • Animasyonlar için storyboard

Görsel Dosya: Filmin teması, yaklaşımı, mekânları, karakterleri ve görselliği ile ilgili fikir verecek trailer ya da en çok 7 dakikalık video

Bütçe: Prodüksiyon aşamasında gerekli bütçe kalemi ve giderlerin detaylı dökümü ve talep edilen miktar

Mali Plan: Geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon için planlanan toplam bütçe ile olası ve temin edilmiş tüm kaynakları içeren çizelge

Proje Takvimi: Geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarını içeren detaylı zaman çizelgesi

Filmografi: Yönetmen ve yapımcı filmografisi

[small_divider]

Prodüksiyon – Kısa metraj

Film Cümlesi: Film hakkında kısa ve net fikir veren 1-2 cümle

Sinopsis: (en çok 200 kelime) Filmin hikâyesini ve başlıca karakterlerini anlatan metin

Yönetmen Görüşü ve Görsel Yaklaşım: (en çok 400 kelime)

Metin: (en çok 1000 kelime)

 • Belgesel için konuyu, kavramsal yaklaşımı, karakterleri, mekân ve araştırmayı içeren öneri metni. Varsa tretman (en çok 10 sayfa)
 • Animasyonlar için storyboard

Görsel Dosya: Filmin teması, yaklaşımı, mekânları, karakterleri ve görselliği ile ilgili fikir verecek trailer ya da en çok 7 dk. video

Bütçe: Prodüksiyon aşamasında gerekli bütçe kalemi ve giderlerin detaylı dökümü ve talep edilen miktar

Mali Plan: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon için planlanan toplam bütçe ile olası ve temin edilmiş tüm kaynakları içeren çizelge

Proje Takvimi: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarını içeren detaylı zaman çizelgesi

Filmografi: Yönetmen ve yapımcı filmografisi

[small_divider]

Post-prodüksiyon – Uzun ve orta metraj

Film Cümlesi: Film hakkında kısa ve net fikir veren 1-2 cümle

Sinopsis: (en çok 400 kelime) Filmin hikâyesini ve başlıca karakterlerini anlatan metin

Yönetmen  Görüşü ve Görsel Yaklaşımı: (en çok 600 kelime)

Metin: (en çok 1500 kelime)

 • Belgesel için içeriği, temel kavramları, araştırmayı açıklayıcı; hikâyeye ve filme yön veren karakterlere, mekânlara, olaylara yaklaşımı anlatan;  filmin hikâye akışını veren öneri metni. Varsa tretman (en çok 15 sayfa)
 • Animasyonlar için  storyboard

Görsel Dosya: Filmin en az 20 dakikalık kaba kurgusu

Bütçe: Post-prodüksiyon aşamasında gerekli bütçe kalemi ve giderlerin detaylı dökümü ve talep edilen miktar

Mali Plan: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon için planlanan toplam bütçe ile olası ve temin edilmiş tüm kaynakları içeren çizelge

Proje Takvimi: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasını içeren detaylı zaman çizelgesi

Filmografi: Yönetmen ve yapımcı filmografisi

[small_divider]

Post-prodüksiyon – Kısa metraj

Film Cümlesi: Film hakkında kısa ve net fikir veren 1-2 cümle

Sinopsis: (en çok 200 kelime) Filmin hikâyesini ve başlıca karakterlerini anlatan metin

Yönetmenin Görüşü ve Görsel Yaklaşım: (en çok 400 kelime)

Metin: (en çok 1000 kelime)

 • Belgesel için içeriği, temel kavramları, araştırmayı açıklayıcı; hikâyeye ve filme yön veren karakterlere, mekânlara, olaylara yaklaşımı anlatan;  filmin hikâye akışını veren öneri metni.  Varsa tretman (en çok 10 sayfa)
 • Animasyonlar için storyboard

Görsel Dosya: Filmin uzunluğuna bağlı olarak kısa kaba kurgusu

Bütçe: Post-prodüksiyon aşamasında gerekli bütçe kalemi ve giderlerin detaylı dökümü ve talep edilen miktar

Mali Plan: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon için planlanan toplam bütçe ile olası ve temin edilmiş tüm kaynakları içeren çizelge

Proje Takvimi: Prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasını içeren detaylı zaman çizelgesi

Filmografi: Yönetmen ve yapımcı filmografisi

[small_divider]

Filmlerde Aranan Özellikler

 • Yenilikçilik

Özgün, sesini farklı yollarla duyuran, risk alan.

 • Görsel Öngörü

Evrensel anlaşılırlığa sahip, hikâyeyi farklı bir film diliyle ve yeni bir perspektifle anlatan.

 • Özgün Hikâyecilik

Yaratıcı bir hikâye yapısı ve anlatım tarzı olan.

 • Sanatsal Yaklaşım

Hikâyesi, anlatımı ve yapımdaki seçimleriyle iyi tasarlanmış bir sinematografiye, sese ve kurguya sahip olan.

 • Sosyal, Kültürel, Ekolojik Duyarlılık ve Farkındalık

Aciliyeti olan, güncel, merak uyandıran sosyal meseleleri anlatmada aracı olan, tartışma alanı açan.

 • Çeşitlilik

Biçim, içerik ve konuda çeşitli, farklı coğrafya ve kültürleri kapsayıcı, toplumsal cinsiyet ve farklı yaş gruplarını gözeten.

 • Etkililik

Seyirciye ulaşabilecek potansiyeli olan, kültüre, gündelik pratiklere yön verebilen ve tabandan gelen değişim hareketlerini güçlendiren.


Kaynak: Yeni Film Fonu 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın