Hibe Duyuruları

Avrupa Komisyonu’ndan Göçmenlere Yönelik Hibe Programı

Son başvuru tarihi: 30 Mart 2017

Hibe programı toplam bütçesi: 14.200.000 Avro (bütçe 5-7 proje teklifi için ayrılmıştır)

Sığınmacı, göçmenler ve ailelerine yönelik iş piyasasına entegrasyon amacıyla açılan hibe programı Avrupa Komisyonu tarafından “Avrupa 2020” hedefleri doğrultusunda duyuruldu.

Hibe programının amaçları:

Üçüncü Ülke Yurttaşlarından sığınmacı, göçmen ve aileleri için iş piyasasına entegrasyonu hedefleyen hibe programında;

 • Sığınmacı, göçmen ve ailelerinin bulundukları ülkenin iş piyasasına hızlı entegrasyonunu sağlayacak yenilikçi ve etkili mekanizma geliştirilmesi,
 • Hedeflenen grupların iş piyasasına sürdürülebilir katkısının sağlanması için çeşitli seviyelerde işbirliği modellerinin oluşturulması,
 • AB üye ülkelerinde sığınmacı ve göçmenlere yönelik başarılı entegrasyon mekanizması yürüten ülkelerin bilgi, deneyim paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır.

Hibe programına uygun olan faaliyetler;

 • Sığınmacı, göçmen kabul eden ülkelerin iş piyasasında ihtiyaçlarının belirlenmesi;
 • Belirlenen ihtiyaçlarla sığınmacı, göçmenlerin eşleştirilmesi;
 • Entegrasyon süreci için uzun vadeli vizyon belirlenmesi;
 • Sığınmacı ve göçmenlere yönelik önyargıların ortadan kaldırılması ve cinsiyet eşitliğini vurgulayan politikalar geliştirmek;
 • Hibe programı bittikten sonra da sığınmacı ve göçmenlerin iş piyasasına entegrasyonu için sürdürülebilir sonuçların elde edilmesi;
 • Sığınmacı ve göçmenlerin iş piyasasına entegrasyonunu sağlayacak ana aktörlerin güçlendirilmesi

Hibe programına başvurulacak projelerin yenilikçi ve yaratıcı olması, varolan uygulamalara uyumlu olarak geliştirilmesi gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir?

 • AB Üye Ülkesi, İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan, Türkiye ülkelerinden hibe programına başvurular uygundur.
 • Başvuru sahibinin ulusal, bölgesel ya da yerel kamu organı olması gerekmektedir.
 • Eş başvuran kuruluş; kamu organı, kar amaçlı ya da kar amacı olmayan tüzel kişi ya da uluslararası organizasyon olarak başvurabilir.

Konsorsiyum

 • Hibe programına başvurabilmek için proje teklifleri en az 4 kuruluştan oluşan uluslararası konsorsiyum oluşturmalıdır. (1 başvuru sahibi + 3 eş başvuran)

En az 1 kuruluşun AB üye ülkesinde kurulmuş olması gerekmektedir.

Başvuru Süreci

 • Başvuru Formu
 • Konsept Notu
 • Faaliyet ve iş planı
 • Bütçe
 • Bütçe Açıklamaları

Hibe programına başvuru yaparken bulundurulması gereken dökümanlardır. Hibe başvuru rehberinde belirtilen şekilde belgeler aşağıdaki adrese iletilmelidir.

European Commission Call for proposals VP/2016/015 DG EMPL.C1 – Social Investment Strategy DAV 1 Courrier Central B-1049 Bruxelles – BELGIUM


Kaynak: Avrupa Komisyonu 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın