Hibe Duyuruları

Sivil Düşün | STK’lara Yönelik Küçük Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2017 saat 17:00

Projenin uygulanmasıyla birlikte şu üç amaca ulaşılması hedeflenmektedir:

  1. Çocuklara karşı şiddetin önlenmesinde etki odaklı, güçlü bir ortak eylem pratiği ve anlayışının teşvik edilmesi,
  2. Çocukların hak sahibi olarak sivil toplum ağlarına anlamlı katılımlarını güçlendirmek ve bu bağlamda seslerinin daha fazla duyulmasını sağlamak
  3. Çocuk hakları ağlarının daha güçlü bir biçimde savunuculuk yapmaları için beceri ve uzmanlıklarını geliştirmektir.

Küçük Destek Programının amacı:

Proje kapsamında; çocuk hakları alanında çalışan STK’ların mevcut kapasitelerini güçlendirmektir ve bu kapsamda; eğitim, toplantı, atölye çalışmaları, kampanya organize etmek gibi etkinlikler yoluyla iletişim ve savunuculuk faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve mevcut çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının çocuk grupları oluşturarak çocukların da katılımı sağlanan sürdürülebilir çalışmalar yapmalarını katkı vermektir.

Destek Miktarı

Bu çağrı için ayrılan toplam destek tutarı yaklaşık 100.000 Türk Lirası’dır.

Bu çağrı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen alt ve üst limitler arasında olacaktır:

Alt limit: 3.700 Türk Lirası

Üst limit: 10.175 Türk Lirası

Avro karşılığı Türk Lirası tutarları, destek başvurusunun yapılacağı Ocak 2017’nin resmi Avro kuru (inforeuro) esas alınarak hesaplanacaktır. http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm)

Yukarıda belirtilen öngörülen fon dağılımı kapsamında, yaklaşık 10 adet STK başvurularının desteklenmesi öngörülmektedir.

Başvuru yapılan aktivite herhangi bir AB fonundan desteklenen bir projenin parçası olamaz.

Başvuru sahibinin geçerli bir gerekçe sunması ve fonların uygunluğuna bağlı olarak planlanan faaliyetlerin verimliliğini ve potansiyel etkilerini artırmak amacıyla talep edilen bütçe miktarı üzerinden karşılıklı mutabakat ile ±%10’u kadar değişiklik yapılabilir.

Uygunluk Kriterleri

Kimler başvurabilir?

Destek programı, çocuk katılımı ve çocuğa karşı şiddet ile ilgili faaliyet(ler) gerçekleştirmeyi hedefleyen ve sivil toplum kuruluşlarını  (faydalanıcıları)  desteklemek için geliştirilmiştir:

Başvuru sırasında STKlar tüzel kişilikleri olduğunu ve gerektiğinde belgeleyebileceklerini bildiren ve başvuru formunda yer alan Beyan Formunu imzalamak zorundadır. Hibe almaya hak kazanan STKlar , Sözleşme aşamasında, STK nın aktif olduğunun yetkili makamlardan alacakları onay ile  belgelemeleri istenebilir..

Projenin Yönlendirme Komitesi’nde yer alan Çocuk Hakları Uluslararası Ağı (CRIN), UNICEF Türkiye, Avrupa Kayıp Çocuklara Yardım Örgütü (Missing Children Europe), Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği (ÖZGEDER), Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR-DER) genel merkez ve şubeleri ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) genel merkez ve şubeleri destek almaya hak kazanan başvuruların uygunluk denetimine dahil olacakları için destek programına başvuru yapamazlar.

Program neleri destekliyor? Destek başvurusunda bulunulabilecek örnek faaliyetler

Uygun faaliyet alanları:

i) Çocuk katılımı ile çocuğa karşı şiddeti önleme ve

ii) Çocuk katılımıdır.

Süre: Bir destek kapsamında planlanan faaliyet veya faaliyetlerin süresi 2 aydan fazla olamaz.

Faaliyet Türleri: Destek talepleri, aşağıda yer alan faaliyetleri içerebilir. Bu örnek faaliyetler sadece yol gösterici olması amacıyla verilmiştir.

  • İşbirliği, ortaklık girişimleri ve çocuklardan oluşan danışma grubu kurulması gibi faaliyetler oluşturma ve katılma,
  • Savunuculuk çalışması, kampanyalar ve benzeri faaliyetleri organize etme
  • Kapasite güçlendirme uygulamaları, eğitim ve kolaylaştırma için ulusal ve uluslararası bağımsız uzman / danışman desteği,
  • İletişim materyalinin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulaması (görünürlük malzemeleri, web sitesi ve sosyal medya hesapları gibi).
  • Atölye çalışmaları, ulusal çalışma ziyaretleri ve benzer etkinlikler organize etme ve/veya bunlara katılma,
  • Yurtiçi toplantı, konferans, seminer ve benzer etkinlikleri düzenleme

Başvuru Sayısı: Bir başvuru sahibi bu destek çağrısı kapsamında en fazla bir (1) başvuru yapabilir.


Kaynak: Sivil Düşün

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın