Hibe Duyuruları

TÜBİTAK’TAN 22 Proje Çağrısı Açıldı

Birçok farklı alanda yayınlanan 22 proje çağrısı için son başvuru tarihi 17 Şubat 2017’dir. Proje çağrılarının başvuru rehberlerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK’TAN 22 PROJE ÇAĞRISI 

 1. Klinik Araştırmalar Çağrı Programı “1003-SAB-KLNK-2017-1 İlaç Geliştirilmesine Yönelik Klinik Çalışmalar”
 2. Temel ve Klinik Tıp Bilimleri Çağrı Programı “1003-SAB-TTIP-2017-1 Diyabet ve İlişkili Metabolik Hastalıklar”
 3. Eğitim Çağrı Programı “1003-SBB-EGTM-2017-1 Öğrenme Çıktılarını Etkileyen Faktörler”
 4. Ekonomik Büyüme Çağrı Programı “1003-SBB-EKBY-2017-1 Ar-Ge ve Yenilik”
 5. Kentleşme Çağrı Programı “1003-SBB-KENT-2017-1 Türkiye’de Yerleşmeler Sistemindeki Dönüşüm”
 6. Tarla Bitkileri Çağrı Programı “1003-GDA-TRLA-2017-1 Nişasta ve Şeker Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması”
 7. Ana Kimyasallar Çağrı Programı “1003-KMY-ANAK-2017-1 Yenilikçi Mühendislik Plastiklerinin Endüstriyel Uygulamalar için Geliştirilmesi ve Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesi”
 8. Makina Tasarımı Çağrı Programı “1003-MAK-TSRM-2017-1 İleri Makina Tasarım ve Algoritmalarının Geliştirilmesi”
 9. Malzeme Teknolojileri Çağrı Programı “1003-OTO-MALZ-2017-1 Mühendislik Plastikleri”
 10. Aşı Teknolojileri Çağrı Programı “1003-SAB-ASIT-2017-1 Viral Hastalıklara Karşı Aşılar”
 11. İlaç Teknolojileri Çağrı Programı “1003-SAB-ILAC-2017-1 Biyoteknolojik İlaç Molekülleri ve Ürünleri”
 12. Genişbant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP teknolojileri dahil) Çağrı Programı “1003-BIT-GNBT-2017-1 Nano İletişim Teknolojileri”
 13. Gömülü Sistemler Çağrı Programı “1003-BIT-GOMS-2017-1 Araçlar ve Güvenilirlik”
 14. Robotik ve Mekatronik Çağrı Programı “1003-BIT-ROME-2017-1 İnsan Makina Etkileşimi”
 15. Hidrojen ve Yakıt Pilleri Çağrı Programı “1003-ENE-HPIL2017-1 Katı Oksit Yakıt Pili Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar”
 16. Fosil Yakıtlar Çağrı Programı “1003-ENE-KOMR-2017-1 Kömür-Biyokütle Karışımlı Gazlaştırma Teknolojileri”
 17. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çağrı Programı “1003-ENE-YENI-2017-1 Jeotermal Enerji Teknolojilerine Yönelik Ar-Ge Çalışmaları”
 18. Tarımsal Üretimde Gıda Güvenilirliği Çağrı Programı “1003-GDA-TGUV-2017-1 İyi Tarım Uygulamalar”
 19. Açık Kaynak Yazılımlar Çağrı Programı “1003-BIT-AKAY-2017-1 Veritabanı ve Veritabanı Yönetim Sistemleri
 20. Bulut Bilişim Çağrı Programı “1003-BIT-BBIL-2017-1 Bulut Bilişim Mimarileri”
 21. Bilgi Güvenliği Çağrı Programı “1003-BIT-BGUV-2017-1 Kriptoloji”
 22. Ekran Teknolojileri Çağrı Programı “1003-BIT-EKRN-2017-1 Yenilikçi Ekran Teknolojileri”

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın