Hibe Duyuruları

Ekonomi Bakanlığı’ndan 150 Bin Dolarlık “Ticaret ve Alım Heyeti” Desteği

T.C Ekonomi Bakanlığı; dernek, birlik, konsey veya kuruluşların düzenledikleri ticaret ve alım heyeti programlarına %70 oranında ve en fazla 150.000 ABD Doları tutarında destek veriyor.

T.C Ekonomi Bakanlığı, Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması amacıyla bir dizi destek vermektedir. Bu desteklerden biri de ‘Ticaret ve Alım Heyeti’ desteğidir. Ticaret ve Alım Heyeti programıyla hedeflenen, yurt dışında faaliyette bulunan şirket ve kurum temsilcilerinin ülkemize gelerek iş görüşmeleri, meslek kuruluşları ziyaretleri, iş organizasyonlarına katılmalarıdır. Ülkemizde düzenlenen fuar, kongre, konferans ve festivallere katılım göstermeleri de buna dâhildir.

DESTEKLENEN SEKTÖRLER

Ticaret ve Alım Heyeti Programından faydalanabilmek için;

 • Sağlık Turizmi
 • Bilişim
 • Film
 • Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı

sektörlerinde faaliyet göstermek gerekmektedir.

NASIL BAŞVURULUR?

Ticaret ve Alım Heyeti Programından faydalanmak isteyen kuruluşların, program başlangıç tarihinden en az 1 ay önce T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne başvurarak ön onay almaları gerekmektedir.

‘Ticaret Heyeti Programı’ ön onay başvurusu için Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan

‘Alım Heyeti Programı’ ön onay başvurusu için yine Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan

başlıklı formlar doldurulmalı, imzalanarak kaşelenmeli,

 • Heyet programının bir taslağı
 • Katılımcıların geleceği ülke Ticaret Müşavirliklerinin/Ataşeliklerinin değerlendirmelerinin alındığına dair belge ve
 • Bakanlığa muhatap yazılmış bir dilekçe ile

T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne ön onay başvurusu yapılmalıdır. Ön onay verilmeyen programlar, Bakanlıkça desteklenmez. Onaylanan programlar, faaliyete başlayabilirler. Kuruluşların, programın bitiş tarihinde itibaren en geç 6 ay içerisinde bu kez destek başvurusu için T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

DESTEKLENEN GİDERLER NELERDİR?

Ticaret ve Alım Heyeti Programı kapsamında aşağıdaki giderler desteklenir:

 • Organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan yararlanıcıların/işbirliği kuruluşlarının/katılımcıların en fazla 2 temsilcisinin uluslararası ve/veya şehirlerarası ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri,
 • Organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan yararlanıcıların/işbirliği kuruluşlarının/katılımcıların en fazla 2 temsilcisinin temsilci başına günlük 150 ABD Dolarına kadar konaklama giderleri,
 • Tercümanlık giderleri,
 • Toplantı ve ikili görüşme organizasyon giderleri
 • Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri,
 • Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
 • Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri ve
 • Fuar katılımına ilişkin kayıt ücreti

Kuruluşlar, bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet ticaret ve ya alım heyeti programından destek alabilirler. En az 4 kuruluşun katılım sağlamadığı programlar, Bakanlıkça desteklenmez.

 

Ticaret Ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi Hakkında Genelge Hükümleri için tıklayın. 

Ön Onay Başvuru Belgeleri için tıklayın. 

Destek Başvuru Belgeleri için tıklayın. 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın