Hibe Duyuruları

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ | Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 09/12/2016 Saat:17:30

Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programının amacı; Bağımlılıkla mücadele alanında önleme, sosyal destek temelli yenilikçi projeler ile gençler ve tanımlı hedef kitleler üzerinde yerel ve ulusal çapta iyi uygulama örneklerinin oluşturulması ve yeterli bilgilendirme ile farkındalığın oluşturulmasıdır.

Program Öncelikleri:

Öncelik 1: Bağımlılıkla mücadelede tedavi ile entegre ve sürdürülebilir sosyal destek unsurlarının geliştirilmesi, İkincil veya üçüncül önleme faaliyetlerine konu gençlerin destek modelleri ile topluma katılımlarının sağlanması.

Öncelik 2: Gençler ve tanımlı hedef grupların bağımlılığa yönelik farkındalık düzeylerini artıracak; hedef odaklı, tematik ve yenilikçi önleme faaliyetlerinin yapılması veya önleme araçlarının geliştirilmesi.

Uygun Başvuru Sahipleri:

  • Dernekler,
  • Vakıflar,
  • Birlikler,
  • Federasyonlar,
  • Üniversiteler

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL’dir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Program toplam bütçesinin öncelikler bazında dağılımı aşağıdaki gibidir.

  • Öncelik 1: 600.000 TL
  • Öncelik 2: 400.000 TL

Destek Tutarı

Bu program çerçevesinde proje başına verilecek asgari ve azami destek tutarları aşağıdaki gibi olacaktır:

  • Asgari tutar: 10.000 TL
  • Azami tutar: 90.000 TL

Başvuruda bulunacak projeler yukarıda yer alan destek limitleri dahilinde teklif bütçelerinin %100’üne kadar destek talep etmekte serbesttirler. Eş finansman öngörülen veya proje bütçesi destek miktarından fazla olup kalan kısmın başvuru sahibi kaynakları tarafından finanse edildiği projelere değerlendirmede ekstra puan verilecektir.

Süre

  • Azami proje süresi, 9 aydır. Bu sürenin başlangıcı ve proje süresi sözleşmede açıkça belirtilir.

Yer

Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı kapsamındaki projeler, ülke sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir. Projelerin özelde amaçlarına uygun olarak başvuru sahibinin resmi olarak faaliyet gösterdiği il veya bölge içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak içeriği itibariyle ulusal nitelik taşıyan ve iller/bölgeler arası faaliyetler öngörülen projeler başvuru sahibinin uygulama kapasitesi ile ilişkili biçimde başvuru formunda da açıkça belirtilmek kaydıyla gerçekleştirilebilir.

Başvuru Şekli

Ön başvurular Yeşilay Genel Merkezi Hocapaşa Mah. Kennedy Cad. No:3 Fatih/ İstanbul adresine matbu dosya olarak yapılacaktır.

Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı için başvuru süreci ön başvuru ve nihai başvuru olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Ön başvuru için son tarih 09.12.2016 saat 17:30 olarak belirlenmiştir. Program kapsamında nihai başvuruya davet edilen teklifler için nihai başvuru süresi ise davet tarihinden itibaren 20 gündür.

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ için tıklayınız. 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın