Eğitim ve Burslar

TÜBİTAK | Yurt İçi Lisans Burs Programı

tübitak yurtiçi bursları

Son Başvuru Tarihi: 27 Kasım 2016 (17:30’a kadar)

 • Uluslararası Bilim Olimpiyatların da ülkemizi temsil eden takımlarda yer alan,
 • Ulusal Bilim Olimpiyatlarında madalya alan,
 • TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan,
 • ÖSYM Başkanlığınca yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda MF puan türünde ilk 25.000 kişi arasında yer alarak Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerine yerleşen ve Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında veya Uluslararası Proje Yarışmasında dereceye girenlerden sınavsız yerleşme hakkını kullanan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavında MF puan türünde ilk 10.000 kişi arasında yer alan öğrencilerden Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümleri haricinde bir bölüme kayıt yaptırıp, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerinden herhangi birinde çift anadal programı (ÇAP)’nda öğrenim gören öğrencilere lisans bursu verilir.
 • Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda YGS-1 puan türünde ilk 10.000 kişi arasında yer alarak felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda YGS-1 puan türünde ilk 10.000 kişi arasında yer alan öğrencilerden felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümleri haricinde bir bölüme kayıt yaptırıp, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden herhangi birinde çift anadal programı (ÇAP)’nda örgün öğrenim gören öğrencilere lisans bursu verilir.
 • Uluslararası Bilim olimpiyatlarında ülkesini temsil ederek dereceye giren ve lisans eğitimini Türkiye’de yapacak olan uluslararası öğrencilere de burs verilir.
 • TÜBİTAK’ın yurt içi lisans bursiyeri olup da örgün lisans öğrenimini normal süresinde başarıyla tamamlayan öğrenciler, TÜBİTAK tarafından o yıl ilan edilen yurt içi lisansüstü burs programlarının başvuru ve burs verilme koşullarını sağladıkları takdirde yurt içi lisansüstü bursiyeri olabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI

Öğrenciler Yurt İçi Lisans Burs Programından sadece bir kez, yararlanabilirler.

Program kapsamında daha önce desteklenen öğrenciler başvuramazlar.

Bursiyer olabilmek için aşağıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi gereklidir

 1. Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre bursiyer olabilme koşulları
 2. T.C. vatandaşı olmak,
 3. LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 25.000 kişi arasında yer almak,
 4. Aynı yıl, matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerden birine ÖSYM tarafında LYS sonucuna göre yapılan yerleştirmede yerleştirilmek suretiyle kayıt yaptırmak
 5. Daha önce bir lisans eğitimini bitirmemiş olmak.
 6. Önceki yıllarda üniversiteye yerleşen öğrenciler için, programa başvuru yapılan yılın ilanında yer alan bursun devamı koşulunu sağlıyor olmak (Lisan hazırlık sınıfını süresinde bitiremeyen bursiyer, en fazla bir yıl süre içerisinde başarılı olamadığı takdirde bursu iptal edilir. Bursiyerlerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50/4 veya 65/100 olması gerekir).

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda YGS-1 sonucuna göre bursiyer olabilme koşulları

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. YGS sonucunda YGS-1 puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 10.000 kişi arasında yer almak,
 3. Aynı Yıl, felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden birine ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda yerleştirilmek suretiyle kayıt yaptırmak,
 4. Daha önce bir lisans eğitimini bitirmemiş olmak.
 5. Önceki yıllarda üniversiteye yerleşen öğrenciler için, programa başvuru yapılan yılın ilanında yer alan bursun devamı koşulunu sağlıyor olmak (Lisan hazırlık sınıfını süresinde bitiremeyen bursiyer, en fazla bir yıl süre içerisinde başarılı olamadığı takdirde bursu iptal edilir. Bursiyerlerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50/4 veya 65/100 olması gerekir).

Uluslararası Bilim Olimpiyatları Takımlarına Girenler için Bursiyer Olabilme Koşulları

 1. T.C. Vatandaşı öğrenciler için;
 2. T.C. vatandaşı olmak,
 3. Orta öğrenimi sırasında, TÜBİTAK’ın ülkemiz adına katılmakta olduğu Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden takımlarda yer almak ve ortaöğrenimini bitirdikten sonra gireceği ilk LYS sonucunda üniversitelerimizin bu olimpiyat alanlarıyla ilgili bölümlerinden/programlarından birine kayıt yaptırmak (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır),
 4. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya alıp sınavsız yerleştirilme hakkını kazanmak ve üniversitelerimizin bu olimpiyat alanlarıyla ilgili bölümlerinden/ programlarından birine kayıt yaptırmak (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır).

Uluslararası Öğrenciler için

 1. T.C. vatandaşı olmamak (çifte vatandaşlık da dahil),
 2. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkelerini temsil eden takımlarda yer alarak dereceye girmek,
 3. Ülkemizde yarışma alanlarıyla ilgili bölümlerde lisans öğrenimi yapmak istediğine ilişkin başvuruda bulunmak (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır).

Uluslararası Proje Yarışmalarında Dereceye Girenler için Bursiyer Olabilme Koşulları

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma ProjeleriYarışması sonucunda, TÜBİTAK tarafından gönderildiği Uluslararası Proje Yarışmalarında ülkemiz adına yarışmak ve bu yarışmalarda yarıştıkları alanda birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanmak,
 3. Orta öğrenimini bitirdikten sonra gireceği ilk LYS sonucunda veya sınavsız yerleştirilme hakkından yararlanarak üniversitelerimizin bu yarışma alanlarıyla ilgili bölümlerinden/programlarından birini kazanarak kayıt yaptırmak (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır).

Ulusal Bilim Olimpiyatlarında Dereceye Girenler için Bursiyer Olabilme Koşulları

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatları’nın 2. Aşama Sınavları’na katılarak, bu sınavlar sonucunda madalya almak,
 3. Orta öğrenimini bitirdikten sonra gireceği ilk lisans yerleştirme sınavı (LYS) sonucunda üniversitelerimizin bu yarışma alanlarıyla ilgili bölümlerinden/programlarından birini kazanarak kayıt yaptırmak (bu alanlarla ilgili bölümler/programlar her yıl ÖSYS Kılavuzu’nda yer almaktadır).

Çift Anadal Programına (ÇAP) Kayıt Yaptıranlar için Bursiyer Olabilme Koşulları

 1. T. C. vatandaşı olmak,
 2. Uluslararası Bilim Olimpiyatları veya Uluslararası Proje Yarışması sonucunda sınavla veya sınavsız yerleşme hakkını kullanarak veya ÖSYM tarafından yapılan LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 10.000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümleri haricinde bölümlerin örgün öğretim programına kayıtlı olup matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden herhangi birinde ÇAP’a kayıt yaptırmak veya YGS sonucunda YGS-1 puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 10.000 kişi arasında yer alarak felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümleri haricinde bölümlerin örgün öğretim programına kayıtlı olup felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili veedebiyatı bölümlerinden herhangi birinde ÇAP’a kayıt yaptırmak
 3. Daha önce bir lisans eğitimini bitirmemiş olmak.
 4. Önceki yıllarda üniversiteye yerleşen öğrenciler için, programa başvuru yapılan yılın ilanında yer alan bursun devamı koşulunu sağlıyor olmak(Lisan hazırlık sınıfını süresinde bitiremeyen bursiyer, en fazla bir yıl süre içerisinde başarılı olamadığı takdirde bursu iptal edilir. Bursiyerlerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az2.50/4 veya 65/100 olması gerekir).
 5. Öğrenime daha önceki yıllarda başlayan ve aynı şartları sağlayan lisans öğrencileri de programa başvurabilir.

Temel Fen ve Sosyal Bilimler Bursu kapsamda burs verilecek öğrenci sayısı her yıl TÜBİTAK Başkanlığı tarafından belirlenir.

BAŞVURU DÖNEMİ VE YÖNTEMİ

Başvurular 14-27 Kasım tarihleri arasında http://e-bideb.tubitak.gov.tr internetadresinden yapılır. Burs başvurusu ilgili dönemin son başvuru tarihindeki mesai saati bitimi olan 17:30’a kadar yapılmalıdır. 17:30’da sistem otomatik olarak kapanacağından başvuru işlemini sonlandırmak mümkün olamayacaktır. Başvuru, internet üzerinden yapıldıktan (online başvuru sistemi, başvurunun tamamlandığı mesajını verdikten) sonra sistem tarafından oluşturulacak PDF formatındaki Başvuru Formunun çıktısı alınarak imzalanması ve istenen belgelerle birlikte en geç 2 Aralık 2016 tarihi mesai saati bitimine kadar TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)’na ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, belgeleri 2 Aralık 2016 tarihi mesai bitiminden sonra Kuruma ulaşan ve faksla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

 1. T.C. Vatandaşı Öğrencilerden İstenecek Belgeler
 2. Başvuru Formu (başvuru döneminde internetten doldurulup, PDF olarak çıktısı alınıp, imzalanacaktır),
 3. YGS, LYS ve Üniversiteye Yerleştirme Sonuç Belgelerinin fotokopisi ya da internet çıktısı,
 4. Adayın sınıf ve bölümünü gösteren, üniversitesinin öğrenci işleri biriminden alınmış öğrenci belgesinin aslı (ön kayıt belgesi geçerli değildir),
 5. Adayın üniversitesinin öğrenci işleri biriminden alınmış transkript belgesi (önceki yıllarda üniversiteye yerleşen öğrencilerden istenmektedir)
 6. Çift Anadal Programı (ÇAP)’na kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı sureti (bu belge çift anadal bursuna başvuran öğrencilerden istenmektedir),
 7. Taahhütname. 
 8. Uluslararası Öğrencilerden İstenecek Belgeler*
 9. Başvuru Formu (başvuru döneminde internetten doldurulup, PDF olarak çıktısı alınıp, imzalanacaktır),
 10. Pasaportunun veya kimlik belgesinin fotokopisi,
 11. Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına katılarak dereceye girdiğine ilişkin belge,
 12. Öğrenci belgesi,
 13. Lisans transkriptinin aslı veya onaylı sureti,
 14. Taahhütname,
 15. Banka hesap bilgileri.

* Türkiye’de bir üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin; belgelerini son belge ulaştırma tarihine kadar BİDEB’e iletmeleri gerekmektedir. Henüz Türkiye’de bir üniversiteye kayıtlı olmayan öğrenciler ise bursun başlatılması aşamasında (bursa hak kazanılan tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde Türkiye’de bir üniversiteye kayıt yaptırdıktan sonra) BİDEB’e iletilecektir.

DEĞERLENDİME SÜRECİ VE BURSLARIN BAŞLATILMASI

Belgeler BİDEB’e ulaştıktan sonra gerekli değerlendirmeler yapılır ve bursiyer listesi son belge ulaştırma tarihinden itibaren 3 ay içinde (tahminen) web adresinden ilan edilir.

BURSLARIN BAŞLATILMASI

T.C. vatandaşı Öğrenciler İçin

 • Burslar, Ekim 2016 tarihinden geçerli olmak üzere başlatılacaktır.

Uluslararası Öğrenciler İçin

 • Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)’ndan burs alan Uluslararası öğrencilere aynı anda TÜBİTAK bursu tahsis edilemez. YTB’den burs alan Uluslararası öğrencilerin, bu kurumlardan birinin bursunu tercih etmesi gerekmektedir.
 • Uluslararası öğrencilerin bursiyerliğinin kesinleşmesi için YTB tarafından yapılacak kontrollerin tamamlanması gerekir.

Türkiye’de bir üniversiteye kayıtlı olan ve başvuru belgelerini son belge ulaştırma tarihi olan 2 Aralık 2016 tarihine kadar BİDEB’e ulaştıran Uluslararası öğrencilerin bursları Ekim 2016 tarihinden geçerli olmak üzere başlatılır.

Henüz Türkiye’de lisans öğrenimine başlamamış Uluslararası öğrencilerin, kendilerine tahsis edilen bursa hak kazandıkları tarihten itibaren bir yıl içinde lisans öğrenimi için ülkemizde yarışma alanları ile ilgili bölümlerden/programlardan birine kayıt yaptırmaları ve istenilen belgeleri BİDEB’e iletmeleri şartıyla bursları başlatılır. Tahsis edilen tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmayan burslar iptal edilir.

BURS MİKTARI VE BURSİYERLİK SÜRESİ

Aylık Burs Miktarları:

 • Uluslararası Bilim Olimpiyatları sonucuna göre veya Uluslararası Proje Yarışmasında Ülkemiz adına birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan ve sınavla veya sınavsız yerleşme hakkını kullanarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 2.000 (ikibin) TL
 • LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 5000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 2.000 (ikibin) TL
 • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucunda YGS-1 puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 5000 kişi arasında yer alarak; felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 2.000 (ikibin) TL
 • LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada 5001 ile 10000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 1.500 (binbeşyüz) TL
 • YGS-1 puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 5001 ile 10000 kişi arasında yer alarak; felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 1.500 (binbeşyüz) TL
 • Uluslararası Bilim Olimpiyatları nedeniyle seçilen uluslararası bursiyerler için: 1.000 TL+ 2.000TL’ye kadar katkı payı
 • Uluslararası Bilim Olimpiyatları sonucuna göre veya Uluslararası Proje Yarışmasında Ülkemiz adına birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan ve sınavla veya sınavsız yerleşme hakkını kullanarak biyoloji, fizik, kimya matematik bölümleri haricinde ilgili bölümlere yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 1.000 (bin) TL
 • LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada 10001 ile 20000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 1.000 (bin) TL
 • Ulusal Bilim Olimpiyatları nedeniyle seçilen bursiyerler için: 750 (yediyüzelli) TL
 • LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada 20001 ile 25000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine yerleşen örgün öğretim programına kayıtlı lisans öğrencilerine aylık 750 (yediyüzelli) TL
 • Uluslararası Bilim Olimpiyatları sonucuna göre veya Uluslararası Proje Yarışmasında Ülkemiz adına birincilik, ikincilik ya da üçüncülük kazanan ve sınavla veya sınavsız yerleşme hakkını kullanarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleri haricinde bölümlerin örgün öğretim programına kayıtlı olup matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinde çift anadal programı (ÇAP)’na kayıt yaptıran lisans öğrencilerine aylık 750 (yediyüzelli) TL
 • LYS sonucunda, bölümünün gerektirdiği MF yerleştirme puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 10000 kişi arasında yer alarak matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleri haricinde bölümlerin örgün öğretim programına kayıtlı olup matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerinde çift anadal programı (ÇAP)’na kayıt yaptıran lisans öğrencilerine aylık 750 (yediyüzelli) TL
 • YGS-1 puan türü esas olmak üzere yapılan sıralamada ilk 10000 (onbin) kişi arasında yer alarak felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümleri haricinde bölümlerin örgün öğretim programına kayıtlı olup felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde ÇAP’na kayıt yaptıran lisans öğrencilerine aylık 750 (yediyüzelli) TL

Burs Süresi:

Bursiyerliğin başladığı tarihten itibaren üniversite lisans öğreniminin normal süresinin sonuna kadardır. (Normal öğrenim süresi ilgili üniversite tarafından belirlenen ve ÖSYM kılavuzunda yer alan öğrenim süreleridir). Lisan hazırlık sınıfında da burs ödenir. ÇAP nedeniyle desteklenen öğrencilere verilen bursun süresi, anadal programının normal bitirme süresinden 1 (bir) yıl sonrasına kadardır.

BURSLARIN DEVAMI

Yurt İçi Lisans Burs Programından bursiyer olmaya hak kazananların bursları, her yıl Ekim ayından geçerli olmak üzere başlatılır. Bursiyerler, program kapsamında desteklendikleri süre boyunca eğitimlerini tam zamanlı olarak sürdürmek zorundadırlar. Ancak üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri not ortalaması şartı sağlanana kadar başlatılmaz veya durdurulur. Bursiyerlik süresi içinde başarı şartını sağlayan bursiyerin, durumunu belgelemesi halinde, başarı şartının sağlanmasını takip eden öğretim dönemi (Mart/Ekim) başında bursu başlatılır.

Başarısızlık nedeniyle durdurulan süre burs süresinden sayılır. Ödemeler yılın 12 ayını kapsar.

Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk on gününde ödenir.

Lisan hazırlık sınıfında okuyan bursiyer, lisan hazırlık sınıfını süresinde bitiremediği takdirde, bursu lisan hazırlık sınıfını geçinceye kadar en fazla bir yıl süreyle durdurulur.Bu süre içerisinde başarılı olan ve ders aşamasına başlayan bursiyerin, durumunu belgelemesi halinde bursu, takip eden (Mart/Ekim) öğretim dönemi başında başlatılır. Aksi durumda bursu iptal edilir. Başarısızlık nedeniyle durdurulan süre burs süresinden sayılmaz.

Bursun devamı için, bursiyerlerin (hazırlık süresi hariç) üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50/4 veya 65/100 olması gerekir. Bursiyerin ağırlıklı genel not ortalamasının iki dönem üst üste bu sınırın altında kalması durumunda, not ortalaması şartı sağlanana kadar bursu durdurulur. Bursluluk süresi içinde başarı şartını sağlayan bursiyerin durumunu belgelemesi halinde bursu ilköğretim dönemi başında başlatılır. Başarısızlık nedeniyle durdurulan süre burs süresinden düşülür.

Öğrenciler, Yurt İçi Lisans Burs Programından sadece bir kez, yararlanabilirler.

Bursiyerler ilgili alanlar içerisinde kalmak koşuluyla BİDEB Yürütme Komitesi kararı ile bölüm değiştirebilirler. Bölüm değiştirme halinde burs süresi değişmez.

Üniversitesi tarafından kaydı dondurulan (öğrenimlerine ara veren) bursiyerlere bu süreler içinde burs ödenmez. Bu durumda olanların bursiyerlik süreleri, öğrenimlerine yeniden başladıklarını belgelemeleri halinde, ara verilen süreler kadar uzatılır.

Üniversitesi tarafından herhangi bir değişim programı ile yurt dışına eğitim amaçlı gönderilen bursiyerlerin ödemeleri devam ettirilir. Bursiyerler yurt dışına çıkmadan önce BİDEB’e yazılı bilgi vermek zorundadır.

Son sınıf öğrencilerine, üniversitelerinin son yarıyılı sona erdikten sonra herhangi bir ödeme yapılmaz.

Bursiyerlerin başarı koşulunu sağlayıp sağlamadıklarını üniversitesinin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş, en son tamamladığı dönemi de içeren dönemlik ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren transkriptlerini göndermek suretiyle belgelemeleri gerekir. Belgelerini süresinde göndermedikleri takdirde bursları durdurulur.

Bursiyerler bu bursun yanında aynı anda ARDEB Proje Bursiyerliği hariç TÜBİTAK’ın başka bir programından bursiyer olarak desteklenemez. Başka bir programdan burs kazanılması halinde BİDEB’e bildirimde bulunarak burslardan birisini tercih etmesi gerekmektedir.

YÜKÜMLÜLÜKLER

Bursiyer desteklendiği sürece, üniversitesinin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş öğrenci belgesi ile transkriptinin aslını Ekim ve Mart aylarının 15. gününe kadar BİDEB’e ulaştırmakla yükümlüdür. Öğrenci belgesinin güz döneminde Ekim, bahar döneminde Mart ayında düzenlenmiş olması esastır. Belirtilen süre içinde, öğrenci belgesini ve transkriptini BİDEB’e ulaştırmayan bursiyerin bursu durdurulur. Belgelerin gönderilmesi halinde burs, belgelerin gönderildiği aydan itibaren tekrar başlatılır. Belgelerin son belge ulaştırma tarihinden itibaren 2 ay içinde gönderilmemesi halinde BİDEB Yürütme Komitesi’nin kararıyla burs iptal edilir.

Bir aydan fazla süreyle yurt dışına çıkılması veya askerlik, doğum, hastalık gibi zorunlu sebeplerle kayıt dondurulması nedenleriyle burs ödemesinin durdurulması durumunda öğrenci belgesi ve/veya transkript gönderilmesi zorunlu değildir. Bu durumlarda öğrenci, her dönem (Mart/Ekim) yazılı bilgi vermek zorundadır.

Bursiyer istendiğinde son dönemi içeren Transkript belgesini 15 gün içinde BİDEB’e ulaştırmakla yükümlüdür.

Bursiyer, adında, soyadında, iletişim bilgilerinde, öğrenciliği ile ilgili kayıt dondurma, kayıt sildirme, üniversite ve/veya bölüm değiştirme, yurt dışına gitme, mezun olma ve benzeri her türlü değişikliği 15 gün içinde BİDEB’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Yükümlülüklerini verilen sürede yerine getirmeyen bursiyerin bursu durdurulur. BİDEB Yürütme Komitesi’nin kararı ile kesilir.

Çift ana dal programını başarıyla tamamlamama durumunda kendisine ödenen son dönem çift ana dal bursu geri alınır.

DİĞER

TÜBİTAK’ın yurt içi lisans bursiyeri olup da lisans öğrenimini normal süresinde başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitimlerine ara vermeksizin lisans eğitimi gördükleri alanda (bölüm/program) üniversitelerin ilgili bir bölümüne /programına kayıt yaptırmak şartıyla TÜBİTAK tarafından o yıl ilan edilen yurt içi lisansüstü burs programlarının (Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı/Uluslararası Lisansüstü Burs Programı) başvuru ve burs verilme koşullarını sağladıkları takdirde yurt içi lisansüstü bursiyeri olabilirler. Yurt İçi Lisans Burs Programı Yürütme Kural ve İlkeleri’nde ve İlanda belirtilmeyen özel durumlarda, BİDEB Yürütme Komitesi’nin kararları uygulanır. Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esasları’na dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.

Tüm Gönderiler için Adres

TÜBİTAK-BİDEB 2205

Yurt İçi Lisans Burs Programı

Akay Caddesi No: 6

06420, Bakanlıklar/ANKARA

İletişim Bilgileri

03124446690

bideb2205@tubitak.gov.tr

Kaynak: Tübitak

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın