Hibe Duyuruları

KOSGEB PROJE TEKLİF ÇAĞRISI | Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği

Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği (Equity Facility for Growth – EFG) Proje Teklif Çağrısı

Çağrının Kapsamı: Avrupa Birliği işletmelerinin büyüme, araştırma ve inovasyon çalışmalarını erken evrelerden gelişim evrelerine kadar desteklemek amacıyla ortaya konulan “Tek AB Özkaynak Finansman Aracı”nın bir  unsurudur. Bu önemli finansman imkanından COSME Programı aracılığı ile şartları yerine getiren ülkemiz işletmeleri de yararlanabilecektir.

Avrupa Yatırım Fonu (AYF) tarafından yönetilen EFG, AB COSME programının en önemli araçlarından olan “Finansmana Erişim” aracının bir parçasıdır.

 COSME “Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği” nasıl çalışır?

  • COSME “Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği” aracılığı ile AYF seçilmiş olan fonlara yatırım yaparak gelişme ve büyüme evresindeki KOBİ’lere risk sermayesi ve ara finansman sağlar. Fon yöneticileri ticari düşünerek en büyük büyüme potansiyeli olan KOBİ’lere fonları yönlendirecektir.

 COSME EGF Çağrısı altında Avrupa Yatırım Fonu’nun Finansal Aracısı Olabilecek Uygun Kuruluşlar:

  • COSME EFG için uygun görülecek ve AYF’nin finansal aracıları seçilecek olan başvuru sahipleri, risk sermayesi yatırımlarını garanti altına alan kuruluşlar – COSME katılımcısı ülkelerde kurulmuş ve faaliyet gösteren yatırım fonları, özel özkaynak fonları gibi özel amaçlı kuruluşlardır.

 COSME EGF’den Yararlanabilecek Firmalar:

  • Avrupa Birliği üye ülkelerinde ve COSME ile ilgili ülkelerde kurulmuş ve faaliyet gösteren KOBİ’ler COSME EFG’den yararlanabilir.

Desteklenen KOBİ’ler etik prensiplere uygun olmayan faaliyetler yürütmemeli veya Avrupa Yatırım Fonu tarafından kısıtlanan bir veya daha fazla sektöre odaklanmamalıdır.

Kısıtlanan sektörlere http://www.eif.org/news_centre/publications/2010_Guidelines_for_Restricted_Sectors.htm linkinden erişilebilir.

 COSME EFG Çağrısına Başvuru Yöntemi:

Uygun finansal kuruluşlar 30 Eylül 2020 tarihine kadar açık kalacak olan çağrıya başvuru yapabilir.

Başvuru Rehberi için tıklayınız. 

KOBİ’ler için:

Kredi finansmanına ihtiyaç duyan ve halen hangi finansal aracıların Avrupa Yatırım Fonu ile işbirliği yaptığını öğrenmek isteyen KOBİ’ler;

Farklı AB girişimleri tarafından sağlanan finansman olanakları konusunda bilgi edinmek için;

Kaynak: KOSGEB

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın