Proje Eğitim İçerikleri

Proje Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Faaliyet alanınıza yönelik gerçekleştirmek istediğiniz proje fikrini oluşturduktan sonra, hibe desteği alabilmek için proje hazırlarken dikkat etmeniz gerekenler noktalar bulunmaktadır. Proje konunuz çok etkili olsa da proje hazırlarken yaptığınız hatalar hibe desteği alamamanıza yol açacaktır.

Öncelikle, başvuru yapacağınız hibe desteği için yayınlanan rehberi dikkatle okumalı ve yönlendirmelere göre projenizi hazırlamanız gerektiğini unutmamalısınız.

Proje Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

 1. Doğal kaynakların, çevresel değerlerin korunması projenizi yazarken göz önünde bulundurmanız gereken önemli unsurların başında gelir.
 2. Proje Yönetim Döngüsü aşamalarını takip ederek projenizi yazmanız gerekir. Böylece, standartları belirli bir yöntemle başarıya odaklı bir proje başvurusu hazırlayabilirsiniz.
 3. Proje ile doğrudan ya da dolaylı bağı olan sosyokültürel grupların değerlerine saygı gösterilmelidir.
 4. Proje konunuzu özgün kılan özellikleri vurgulayarak, aynı konudaki örnekleri ile arasındaki farkı ifade etmelisiniz.
 5. Proje ile amaçladığınız hizmet, ürün, teknoloji veya sistemin sektöre ne tür bir katkısı olduğunu açıkça belirtmelisiniz.
 6. Sade ve anlaşılır bir anlatımla projenizi yazmaya özen göstermelisiniz. Gerekli gördüğünüz yerlerde tablo ve grafiklerden yararlanmalısınız.
 7. Proje konunuzun daha önceden yapılmış örneklerini araştırmalı, bu örneklere ulaşırsanız proje dosyanızda destekleyici bilgi olarak eklemelisiniz.
 8. Projenizin başarısızlığına yol açabilecek tüm faktörleri en baştan değerlendirmeli ve bu faktörleri nasıl önleyebileceğinizi belirlemelisiniz.
 9. Devlet politikaları dikkate alınarak proje hazırlanmalıdır. Proje amacınızın devlet politikaları ile uyumlu olması hibe desteği alabilmeniz için aranan unsurlardandır.
 10. Sürdürülebilir projeler başarılı projelerdir. Proje ile amaçlanan ilerleme, proje faaliyet süreci bittikten sonra da etkinliğine devam etmelidir. Proje hazırlarken mutlaka sürdürülebilir hedefler belirlenmelidir.
 11. Projenizi gerçekleştirirken yenilenebilir kaynakların kullanımı ön planda olmalıdır.
 12. Projenin bütçesi planlanırken gerekli harcamalar tespit edilmeli, piyasa araştırmaları yapılmalı ve giderlere uygun öngörülen bütçe oluşturulmalıdır.
 13. Proje teklifinizin başarısı; iyi tanımlanmış konu, amaç, hedef kitle, faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine dair ayrıntıların tutarlı bir bütün halinde sunulmasına bağlıdır.

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın