Haberler

SERHAT KALKINMA AJANSI- KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

Son Başvuru Tarihi: 08.03.2019 ( 23:59 )

Taahhütname için son başvuru tarihi: 15.03.2019 ( 17:00 )

Programın Genel Amacı: Kadın ve gençlerin sosyal imkânlara erişimlerinin sağlanması, beşeri sermayelerinin geliştirilmesi, yaşam kalitelerinin artırılması ve bölge kış, doğa ve kültür turizmi altyapısının geliştirilerek katma değerin yükseltilmesi yoluyla bölgedeki sosyal ve ekonomik refahın artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

1. Kadın ve gençlerin sosyal hayata katılımlarını teşvik edecek donatıların geliştirilmesi/iyileştirilmesine, yaşam standartlarının artırılmasına ve istihdam edilebilirliklerini artıracak mekanizmaların oluşturulmasına yönelik projeler

2. Bölgenin kış, doğa ve kültür turizmi değerleri bilinirliliğinin artırılmasına ve markalaşmasına katkı sağlayacak fiziki ve teknik altyapı projeleri 

Programın Bütçesi

Toplam Bütçe: 25.000.000 TL

Her proje için en az: 250.000 TL

Her proje için en fazla: 1.500.000 TL

Destek oranları

Asgari: %25

Azami: %75

Azami Proje Uygulama Süresi: 24 Ay

Kimler Başvuru Yapabilir?

  • Valilikler
  • Kaymakamlıklar
  • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
  • Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
  • Üniversiteler
  • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler, Köyler)
  • 5355 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Mahalli İdare Birlikleri (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Turizm Altyapı Birlikleri vb.)
  • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Başvuru Teslim Yeri: KAYS üzerinden ve illerdeki Kalkınma ajansı hizmet birimlerinden

Ayrıntılı bilgi için : http://www.serka.gov.tr/duyuruDetay/tc-serhat-kalkinma-ajansi-kucuk-olcekli-altyapi-mali-destek-programi-04-tra219koa04/542.html

Sosyal Medyadan Takip Edin