Proje Eğitim İçerikleri

Bilmeniz Gereken Proje Terimleri

Projeler dünyasına adım atmanızla birlikte belli başlı terimlere de aşina olmanız gerekir. Sorun ağacı, mantıksal çerçeve matrisi, sürdürülebilirlik gibi terimlerin ne anlatmak istediğini bilmeniz hem proje başvuru rehberlerini incelerken hem de proje yazarken işinizi kolaylaştıracaktır.

Proje Döngüsü Yönetimi (PDY)

Project Cycle Management (PCM) olarak bilinen bu yöntem proje yazma, hazırlama sürecinin sistematiğidir. Projeler bu yöntem dikkate alınarak yazılır, planlanır. Proje Döngüsü Yönetimi, bir fikri gerçekleştirmek üzere öngörmeniz gereken süreci size planlı bir yol haritasıyla sunar. Proje yazmak isteyenlerin Proje Yönetim Döngüsü Sertifika programlarına katılarak bu süreci detaylarıyla öğrenmesi hibe başvurularında önemli katkı sağlayacaktır.

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı (MÇY)

Bir önceki paragrafta bahsettiğimiz Proje Döngüsü Yönetimi temelde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımına dayanır. Mantıksal Çerçeve, proje fikrinin neden-sonuç, araç-sonuç sorgulamalarına göre oluşturulmasını sağlar. Gündelik hayatta olaylara karşı basit bir akıl yürütme pratiği, Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı ile teknikleştirilmiştir diyebiliriz.

Sorun Ağacı

Proje yazarken, soruna odaklanmanızı sağlayan adımıdır. Proje hedefinizi tanımlarken, mevcut sorunlardan hareket etmenizi sağlayan sorun ağacı, durum analizi yapmanızı kolaylaştırır. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı içerisinde bir adımdır.

Hedef Ağacı

Sorunları belirledikten sonra çözüme odaklanmanızı sağlayan Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı yöntemlerinden biri de Hedef Ağacıdır. Bu kez, çözmeyi amaçladığınız sorunlara ve uygulanabilir hedefler belirlemeniz beklenir. Hedef Ağacı, hedefe nasıl ulaşacağınızın cevabını ortaya çıkarır.

Genel Hedef

Proje fikrinizin katkı sağlayacağı geniş çaplı hedefi belirtir. Proje süresi bittikten sonra da devam etmesi beklenen hedef olarak düşünülebilir. Projeniz bir amaca hizmet eder, bu amaç ülkenin, sektörün yararına bir katkı sağlar. Bu katkı da projenizin genel hedefidir.

Özel Hedef

Projenizle gerçekleştirmeyi amaçladığınız sonuç projenizin Özel Hedefidir. Proje süresince ulaşılması beklenen hedeftir.

Bütçe

Projenizdeki faaliyetlerin insan kaynakları, ekipman, seyahat, diğer harcamalar şeklinde dağılımını gösteren dokümandır. Bütçede belirtilen maliyetlerin, piyasa standartlarında olması hibe başvurusunda projenizin değerlendirilmesini olumlu yönde etkiler.

Faaliyet

Projenin hedeflerine ulaşmak için yapılması gereken eylemlerdir. Faaliyetler, projenin bütçesini belirleyen işlerdir. Her faaliyet, bütçeye maliyet olarak eklenmelidir. Bir proje sürecinde yapılması gereken ne varsa, faaliyet olarak yazılmalıdır.

Sürdürülebilirlik

Proje süresi bittikten sonra da ulaşılan hedefin devam ettirilmesi “Sürdürülebilirlik” terimi ile ifade edilir. Proje yazılırken, hedefe ulaştıktan sonra Sürdürülebilirlik amaçları da net bir şekilde değerlendirilmeli ve buna göre planlama yapılmalıdır. Projelerin sadece belirli bir süre ile kısıtlı fayda sağlamasının kimseye faydası olmadığı için “Sürdürülebilir” Projeler planlanmalıdır.

Uygun Maliyet

Hibe Başvuru rehberinde, projeye verilen finansal desteğin neleri kapsadığını “Uygun Maliyet” başlığında bulabilirsiniz. Uygun Maliyetler, projenin gerçekleşmesi için doğrudan ya da dolaylı olarak gerekli harcamaları kapsar. Projenizi hibe başvurusuna sunarken, bütçenizde belirttiğiniz harcama maddelerinin Uygun Maliyetlerle uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz.

PRAG Belgesi

The Practical Guide (PRAG) Avrupa Birliği projelerinin kural ve usullerini içeren temel kaynaktır. AB projeleri hazırlarken ve uygularken izlenmesi gereken yolları PRAG Belgesinde bulabilirsiniz.

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın