Haberler

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI

Ön Başvuru için Son Teslim Tarihi: 04.03.2019   

Program bütçesi:

Maden Sektörü için: 3.000.000 Euro

NACE Kodlama Sistemine göre belirlenen Çok Tehlikeli/Hassas Sektörler için (madencilik sektörü hariç): 3.000.000 Euro

  • Her bir proje asgari tutar 75.000 Euro, azami tutar 200.000 Eurodur.
  • Program desteği, minimum % 80 ve maksimum %90’dır.
  • Proje Uygulama Süresi: 12 ay – 18 ay  

Programın Amaçları

Programın genel amacı; iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek, tutarlı ve kapsamlı stratejilerin uygulanmasını sağlamaktır.

Programın özel amacı; çalışma koşullarını iyileştirmek, iş yerlerinde güvenlik kültürü oluşturmak, kapasite geliştirmek, insan kaynakları gelişimini desteklemek, sendikalaşmanın önemini ve iş kazalarından kaynaklanan tazminatları vurgulamak, farkındalığı artırmak, işverenlere ulaşmaktır. 

Öncelikli Sektörler:

  • Madencilik Sektörü
  • Çok Tehlikeli İşler (Madencilik Sektörü hariç)

Programa uygun başvuru sahipleri için kriterler:

  • Tüzel kişi olmak
  • Kar amacı gütmemek
  • STK’lar, Profesyonel kuruluşlar (örneğin ticaret ve / veya sanayi odaları, esnaf ve zanaatkarlar odaları, kamu görevlileri sendikaları / sektör temsilcisi kuruluşları ve konfederasyonları, ihracat birlikleri işveren sendikaları / işçi sendikaları ve konfederasyonları / organize sanayi bölgeleri (OSB), KOBİ temsilcisi kuruluşları),
  • Madencilik, mekanik, metal, metalurji, elektrik ve elektrik, kimya, inşaat, tarım, denizcilikle ilgili teknolojiler

Ayrıntılı bilgi için http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=148

Sosyal Medyadan Takip Edin