Hibe Duyuruları

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Mali Destek Programları Açıklandı

Son Başvuru Tarihleri:
 • İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı için: 9 Mart 2018
 • Yerel Ürün Ticareleştirme Mali Destek Programı için: 16 Mart 2018

ANKARA KALKINMA AJANSI 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında iki ayrı mali destek programı için toplamda 15.000.000 TL tutarında destek yapacaktır.

1) İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı
Kimler başvurabilir?
 • İşletmeler (Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi – TRL 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler)
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Üniversiteler
Programın Öncelikleri
 • İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB), Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve kuluçka merkezi gibi kurumların ileri teknolojili ürün ticarileştirme altyapısının ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

Program Bütçesi: 10.000.000 TL

Asgari ve Azami Destek Miktarları: 25.000 TL / 500.000 TL

Asgari ve Azami Destek Oranı: %25 / %75 (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) / %50 (Kar Amacı Güden Kuruluşlar)

Programın başvuru rehberi ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru formu ve eklere ulaşmak için tıklayınız.

2) Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı
Kimler Başvurabilir?
 • Yerel yönetimler
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Sivil toplum kuruluşları
 • İşletmeler
 • Üniversiteler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Kooperatifler, birlikler
Programın Öncelikleri
 • Yerel ürünlerin üretiminde yenilikçi uygulamalar
 • Yerel ürünlerin markalaşmasında, ticarileştirilmesinde ve pazarlanmasında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi

Program Bütçesi: 5.000.000 TL

Asgari ve Azami Destek Miktarları: 25.000 TL / 500.000 TL

Asgari ve Azami Destek Oranları: %25 / %90 (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) %50 (Kar Amacı Güden Kuruluşlar)

Başvuru rehberine ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru formu ve eklere ulaşmak için tıklayınız.

*Başvurular www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü üzerinden elektronik ortamda yapılır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

KAYNAK: ANKARA KALKINMA AJANSI

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın