Haberler

‘Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’ için Başvurular Başladı

Son Başvuru Tarihi: 28 Temmuz 2017

 

T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü” için başvurular başladı. Ödül ile çalışma hayatı içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konulara dair bilinç ve duyarlılığın artırılması hedefleniyor.

 

T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün, Türkiye’de çalışma hayatı içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konulara dair bilinç ve duyarlılığın artırılması ve bu konulara ilişkin hassasiyet oluşturulmasını amaçlayan “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü”nün 2017 yılı başvuruları başladı.

 

Ödüller, birincilik, ikincilik ve üçüncülük olmak üzere üç farklı kategoride dağıtılacak. Başvuruların değerlendirilmesinde, iş yerinde geliştirilen ayrımcılık karşıtı mekanizmalar; işe alım, kariyer ve terfi süreçlerinde gözetilen ayrımcılık karşıtı önlemler ve eşit ücret gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

 

Nasıl Başvurulacak ?

 

Söz konusu ödüle başvurmak isteyenlerin, 28 Temmuz tarihine kadar başvuruları ve ekindeki belgelerin asıllarını ve CD olarak kopyalarını dosya içerisinde, bakanlığa elden ya da posta ile teslim etmesi gerekiyor.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre başvuru kriterleri şöyle sıralanıyor:

 

A – Genel Bilgiler

 

 1. İşyerinin (gerçek/tüzel kişi) unvan ve adresi
 2. Ana faaliyet konusu
 3. İşyerinde çalışan toplam işçi sayısı (Varsa alt işveren işçileri dâhil)
 4. İşyerinde çalışan kadın işçi sayısı
 5. İşyerinde çalışanların pozisyonlarına ve cinsiyetlerine göre dağılımı
 6. 2016 yılında verilen eğitimlerin yaklaşık kapsamı (işçi/saat)
 7. Eğitime katılanlar içerisinde kadınların yüzdelik dağılımı
 8. Eğitimlerin konularına göre dağılımı
 9. İşyerinde sendikal örgütlenmenin olup olmadığı
 10. Sendika üyesi işçi sayısı ve cinsiyetlere göre dağılımı
 11. İşyerindeki birimlerde yıllık ortalama haftalık çalışma süresi

 

B- Cinsiyet Eşitliğine Yönelik İşyerinde Yürütülen Faaliyetler

 

Aşağıda yer alan sorulara verilecek cevapların kısa açıklama ve bilgi şeklinde olması beklenmektedir.

 

Bilgilendirme

 1.  İşyerinde kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına ilişkin, mevcut durumun tespitine yönelik bir çalışma yapılmış mıdır?
 2. Bu çalışma sonucunda eşitliği teşvik edici herhangi bir önlem alınmış mıdır? Alınmış ise nelerdir?

 

Taahhüt ve Eğitim

 1. İşyerinin üst yönetimi toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeyi açıkça taahhüt etmiş midir?
 2. Bu doğrultuda insan kaynakları yöneticileri ya da diğer yöneticileri eğitilmiş midir?

 

Ayrımcılık Karşıtı Mekanizmalar

 1. İşyerinde, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, psikolojik veya cinsel taciz gibi, sorunlar karşısında çalışanların başvurabileceği mekanizmalar var mıdır?
 2.  Bu mekanizmalar ne şekilde çalışmaktadır?

 

İşe Alım, Kariyer Planlaması ve Terfi Süreci

 1. İşe alım sürecinde toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaması için önlemler alınmış mıdır? Alınmış ise önlemler nelerdir?
 2. Yöneticiler arasında kadınların oranı, işyerindeki kadın çalışanlara kıyasla düşük sayıda ise, işte ilerleme sürecinde kadınlarla ilgili alınan olumlu tedbirler var mıdır? Nelerdir?

 

İş-Yaşam Dengesi

 1.  Kadınlar ve erkeklerin iş ve aile yaşamını uzlaştırmalarına yönelik somut önlemler var mıdır? Nelerdir?
 2. Çalışanlar için çocuk bakım desteği veya hizmetleri sağlanmakta mıdır?
 3. Kadınlar yasanın öngördüğü analık ve süt izinlerinin dışında isteğe bağlı ücretsiz izin hakkını hangi sıklıkla kullanabilmektedir?
 4. Kadınlar analık izninden sonra işe geri döndüğünde aynı pozisyonda çalıştırılabiliyorlar mı?

 

Eşit Ücret

 1. İşyerinde ücretlendirmeye ilişkin cinsiyete dayalı objektif kriterler oluşturulmuş mudur?
 2. Aynı işi veya eşdeğer nitelikte işi yapan kadın ve erkek arasında ücret eşitsizliği var mıdır? Varsa bu eşitsizliği gidermek için herhangi bir önlem alınmış mıdır?

 

Başvuru / İhbar/ Şikâyet

 1. Cinsiyet eşitliğine (bilgilendirme, eğitim faaliyetlerine katılım, ayrımcılık karşıtı mekanizmalar, işe alım, kariyer planlaması ve terfi süreçleri, iş-yaşam dengesi, eşit ücret, cinsel/psikolojik tacize maruz kalma vb.) aykırılık gerekçesiyle idari veya yargı makamlarına herhangi bir başvuru/ihbar/şikâyet yapılmış mıdır?
 2. Başvuru / ihbar / şikâyetlerden aleyhinize sonuçlananlar var mıdır?

 

Sizin Eklemek İstedikleriniz:

İşyerinizde toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek üzere bunların dışında aktarmak istediğiniz faaliyetler var mıdır? Varsa nelerdir?

 

Başvuruların ve ekindeki belgelerin asıllarının ve CD olarak kopyalarının dosya içerisinde, 28 Temmuz 2017 tarihine kadar

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma Genel Müdürlüğü

İnönü Bulvarı No:42 Emek/ANKARA”

adresine bizzat ya da posta aracılığıyla yapılması gerekiyor.

 

 

Kaynak: ÇSGB

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın