Hibe Duyuruları

TÜBİTAK ve JSPS’Den Ortak Araştırma Projelerine Destek

Son Başvuru Tarihi: 06 Eylül 2017

 

TÜBİTAK ve Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS), ortak araştırma projelerine destek verecek.

 

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasında 4 Mart 2014 tarihinde imzalanmış olan, “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde proje başvuru çağrısı yayımlandı.  TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekiyor. Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecek. Toplam bütçenim 360 Bin Türk Lirası olduğu programda, desteklenecek projelerin süresi en fazla 24 ay olarak planlanacak.

 

 

Projede Kimler Yer Alabilir ?

 

Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların;

 

  • Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)

 

  • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.

 

Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır.

 

Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

 

Lisans bursiyerlerinde aranan koşullar:

 

  • Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmamak,

 

  • Türkiye’de kurulu bir yükseköğretim kurumunun lisans programında son iki sınıf öğrencisi olmak,

 

  • Üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, hazırlık hariç önceki yılların ağırlıklı genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması veya bölümünde hazırlık sınıfı hariç önceki yıllara ait ağırlıklı genel not ortalamasında ilk %20 lik dilime girilmiş olması.

 

  • Bir projede aynı anda en fazla 2 (iki) lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.

 

  • Bursun devamlılığı için başlangıçtaki şartlar aranmaz. Ancak öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir.

 

 

Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:

 

  • Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,

 

  • 40 yaşını doldurmamış olma,

 

  • Doktora/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı tarih ile ilgili programın son başvuru tarihi arasında kalan sürenin 5 yıldan fazla olmaması.

 

Nasıl Başvurulacak ?

 

Türkiye’deki proje ortakları “2544” kodlu programa TÜBİTAK üzerinden elektronik olarak başvuru yapacaklar. Islak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken ve yine bahse konu elektronik başvuru adresinden erişilebilen evraklar, incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderilecek. Japonya’daki ortakların başvuru süreçleri için JSPS ile temasa geçmeleri gerekiyor.

Elektronik başvurular, 6 Eylül’e kadar devam ederken, ıslak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken ve yine bahse konu elektronik başvuru adresinden erişilebilen evrakların ise en geç 20 Eylül 2017 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde posta ile iletilecek.

 

 

 

 

Kaynak: TÜBİTAK

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın