Hibe Duyuruları

EASME’den Kültürel Miras & Turizm Faliyetlerine Destek

Son Başvuru Tarihi: 29 Haziran 2017

 

Avrupa KOBİ Yürütme Ajansı EASME, kültürel miras ile ilgili ulus ötesi turizm ürünlerini geliştiren ve teşvik eden projelere hibe desteği vereceğini duyurdu. Türk firma ve kurumlarının da başvurabileceği programda, en fazla 300 Bin Euro destek sağlanacak.

 

Avrupa KOBİ Yürütme Ajansı EASME, “Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler İle Bağlantılı Uluslar Üstü Tematik Turizm Ürünlerin Geliştirilmesi ve Tanıtılmasını Destekleme” hibe çağrısını yayınladı. COSME (KOBİ’lerin Rekabet Edebilirlikleri) Programı kapsamındaki destek çağrısı ile Avrupa Birliği’ndeki turizm sektörünün rekabet gücünü güçlendirmek ve turizm sektörünün Avrupa ekonomisine katkısını arttırmak hedefleniyor. Projelerin, 15 ila 18 ay arasında tamamlanması gerekiyor.

 

Program İle Neler Amaçlıyor ?

 

 • Turizm sektörü ile Kültürel ve Yaratıcı Endüstrilerde (KYE) büyüme ve yeni iş sahalarını desteklemek.

 

 • Turizm endüstrisinin rekabetçiliğini teşvik etmek.

 

 • Avrupa turizm sektöründeki arzın yenilikçiliğini, çeşitliliğini ve değerlendirilmesini sağlamak.

 

 • Turizm ile KYE arasındaki sinerjiyi geliştirmek.

 

 • Turizm değer zincirinde yer alan tüm aktörlerin ulus ötesi işbirliğini teşvik etmek.

 

 • Uzun vadede Avrupa kamu-özel ortaklığını kolaylaştırmak.

 

 

Ne Tür Faaliyetler Desteklenecek ?

 

 • Hibe desteğinin sonlanmasından sonra da devam edebilecek nitelikte, gezginler ve operatörler için çekici ve ilginç olan, pazarlama potansiyeline sahip turizm ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyetleri.

 

 • Orta – uzun vadeli ortak iletişim, promosyon ve piyasa alım stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik faaliyetler.

 

 • Potansiyel turistler için pratik bilgiler ve yararlı araçlar sunan yaratıcı tanıtım faaliyetleri (görsel-işitsel ürünler, iletişim faaliyetleri, yayınlar, web siteleri, fuarlara katılım, uluslararası medya kuruluşlarıyla ortaklıklar gibi)

 

 

Kimler Başvurabilir ?

 

Turizm, kültürel ve yaratıcı endüstriler alanında faaliyet gösteren, kısmen ya da tamamen kamu veya özel kuruluşlar başvuru yapabilir.

Bu kuruluşlardan, aşağıdaki niteliklerden en az birine sahip olması bekleniyor:

 

 • Kamu kurumları, bunların Avrupa, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki temsilcilikleri veya bir kamu kurumu adına hareket eden kuruluşlar.

 

 • Üniversiteler ve araştırma merkezleri de dahil olmak üzere eğitim veya öğretim kurumları.

 

 • Ticaret ve Sanayi Odaları veya bağlı birlikleri.

 

 • Seyahat Acenteleri, Tur Operatörleri ve bunların şemsiye kuruluşları.

 

 • Temel faaliyetleri turizm alanında olan kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları.

 

 • Sınır ötesi faaliyetlerde bulunan federasyon ve dernekler.

 

 • Turizm ya da KYE’de faaliyet gösteren KOBİ’ler.

 

 • Ulusal, bölgesel, yerel turizm organizasyonları, turizm, kültürel miras tanıtımı veya bölgesel kalkınma ile ilgili kamu ve özel kuruluşlar.

 

 

Kaynak: EASME

 

Çağrı Metni

 

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın