Hibe Duyuruları

Avrupa Komisyonu’ndan STK’lara Yönelik Teklif Çağrısı

Son Başvuru Tarihi: 17 Temmuz 2017

 

Proje Süresi: 36 – 48 Ay

 

 

Avrupa Komisyonu Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Birimi,“Bölgesel Tematik Sivil Toplum Kuruluşları Ağlarını Güçlendirme” teklif çağrısında bulundu. Program kapsamında gerçekleştirilecek projelere en az 500 Bin, en fazla 1 Milyon Euro destek sağlanacak.

 

Çağrı ile sivil toplum ve çok sesli medya için yasal ve finansal bir ortam yaratmak, sivil toplumu ve medya kuruluşlarını etkili ve hesap sorabilir bağımsız aktörler haline getirmek ve bu kuruluşlarla diyalog kapasitesini arttırmak hedefleniyor. Program başvuruları, “Ön Başvuru” ve ön başvurunun seçilmesi hâlinde “Tam Başvuru” nun yapılması suretiyle iki aşamada gerçekleşecek.

 

Teklif Çağrısı İle Neler Amaçlanıyor ?

 

 • Sivil diyalogun geliştirilmesini sağlamak.

 

 • STK’ların karar alma süreçlerine aktif olarak katılma kapasitelerini güçlendirerek sivil toplumun etkisini arttırmak.

 

 • STÖ’lerin bölgesel ve AB düzeyinde düzenli bir şekilde ağ kurmasına teşvik etmek.

 

 • STÖ’ler arasında uzmanlık, beceri ve bağlantı alışverişini kolaylaştırmak.

 

 • Sosyal kampanya ve savunuculuğunun etkisini genişletmek.

 

 • Yerel düzeyde olumlu bir değişim getirmek için çalışan sivil toplum örgütlerine sosyal yardım sağlamak ve kapasitelerini geliştirmek.

 

 

Kimler Başvurabilir ?

 

 • Tüzel Kişiler

 

 • Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

 

 • Sivil Toplum Örgütleri ya da bu teklif çağrısı ile ilgili bir veya daha fazla tematik alanda çalışan STK’ların temsilcileri

 

 • Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)’nın uygulandığı ülkelerde faaliyet gösteren kuruluşlar

 

 

Hangi Çalışmalar Destekleniyor ?

 

 • Şiddete Sebep Olan Aşırılıklara Karşı Mücadele ve Önleme

 

 • Uzlaşma ve Kültürlerarası Diyalog

 

 • Medya ve Sosyal Medya okuryazarlığına odaklanan Medya Özgürlüğü

 

 • İyi Yönetişim ve Yolsuzlukla Mücadele (Avrupa entegrasyonu ve katılım müzakereleri için kurum oluşturma; Politika üretmeye gençlerin katılımı; Yolsuzlukla Mücadele; Organize suç ve insan kaçakçılığıyla mücadele)

 

 • Korumaya Duyarlı Göç Yönetimi

 

 • İklim ve Çevre Koruma  (İklim eylemleri, enerji verimliliği ve sürdürülebilir enerjiler; Çevre standartları ve doğanın korunması; Yeşil ekonomi, yeşil girişimcilik)

 

 • Ayrımcılıkla Mücadele (Emek piyasasına erişim ve katılım üzerine odaklanarak kadınlara karşı ayrımcılıkla mücadele;  nefret söylemini önleme dahil olmak üzere LGBTI haklarının desteklenmesi)

 

 • Genç İstihdamı (İstihdam ve girişimcilik için yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi ve kırsal alanlarda gençler için fırsatlar yaratılması)

 

 • Mali sürdürülebilirlik ve STÖ’lerin bağımsızlığı (Vergi teşvikleri, hayırseverlik, sosyal ekonomi gibi sivil toplum için olumlu ve /ya elverişli bir finansal ortamı teşvik edici çalışmalar)

 

 

Nasıl Başvurulacak ?

 

Ön Başvuruların, PROSPECT sistemi üzerinden çevrimiçi yapılması gerekiyor.

 

Kaynak: Avrupa Komisyonu

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın