Hibe Duyuruları

İŞKUR’dan Engelli ve Eski Hükümlü Projelerine Destek

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2017

 

İŞKUR, engelli ve eski hükümlülere yönelik projeler için 2. Dönem çağrısında bulundu. 30 Bin Türk Lirası tutarında hibe desteğinin verileceği program ile engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam veya rehabilite edilmelerine yardımcı olmak amaçlanıyor.

 

 

Hangi Projeler Destekleniyor ?

 

Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,
Engellilerin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,
Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,
Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler,
Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

 

Kimler Başvuru Yapabilir ?

 

  • Engellilere yönelik çalışma yapan

 

Bütün sivil toplum kuruluşları,

İşyerleri,

Üniversiteler,

Belediyeler

Kamu kurumları

 

  • Kendi işini kurmak isteyen engelliler

 

 

A. Kendi İşini Kurma Projeleri

 

Kendi işini kurmak isteyen engelli bireylere verilecek destekler şu şekilde:

 

  • Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler,  ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 2.000 TL.

 

  • İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinde sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL.

 

  • Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 30.000 TL.

 

 

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere verilecek destek şu şekilde:

 

Kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “kuruluş desteği” verilecek.

 

 

B. Korumalı İşyeri Desteğine Yönelik Projeler

 

Bu destekten, Türkiye’de faaliyet gösteren ve Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik gereğince Korumalı İşyeri Statü Belgesi sahibi işletmeler faydalanabilecek. Bu kapsamda verilecek destekler şu şekilde:

 

  • Kuruluş sermayesi desteği: Korumalı işyerinin kuruluşu veya kurulan işletmenin kapasitesinin artırılması için gerekli olan sermayenin % 60’ı kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde hibe olarak tahsis edilecek. Bu destek kapsamında hibe rakamı en fazla 150 bin TL olabilecek..
  • Engelli ücret desteği: Proje başlangıcından itibaren korumalı işyerinde çalışacak engelli işçilerin ücret giderleri, brüt asgari ücret üzerinden ilk bir yıl boyunca ilgili yönetmeliğe göre kurulan komisyon tarafından desteklenecek.
  • İşletme giderleri desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren bir yıl boyunca işletme giderlerinin (su, elektrik, ısınma, iletişim, tanınırlık) fatura bedellerinin % 60’ı desteklenecek.

 

 

C. Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim Ve Rehabilitasyon Projeleri

 

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, başta engellilere yönelik çalışma yapanlar olmak üzere sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri ve üniversitelerin, engellilerin mesleki eğitim kursları sayesinde bir meslek öğrenerek rehabilitasyonu ile sonrasında işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlayacak projeleri desteklenecek.

 

 

D. Engellilerin İstihdamını Sağlayacak Destek Teknolojilerine İlişkin Projeler

 

Bu kapsamdaki  proje sahiplerinin İŞKUR’a kayıtlı tüzel kişilik olması gerekiyor. Proje sunacak tüzel kişiliklerin (belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler vb.) projenin uygulanacağı ilde kurulu olması (merkez veya şube olarak) şartı aranıyor.

 

 

E. Engellilerin İşe Yerleştirilmesi, İşe Ve İşyerine Uyumunun Sağlanmasına Yönelik Projeler

Tüzel kişilikler, engelli bireylerin kendi yaşamının sorumluluğunu alabilen bağımsız bireyler olmasına katkıda bulunup, işe kabulü için hazırlanmasını, işe yerleşmesini, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasını temin edecek projelerini sunabilecekler. Bu tür projelerde engellinin işe uyumu ve istihdamı amaçlarının nasıl gerçekleştirileceğine dair ayrıntılı bir iş planı ve görev tanımları ile proje sürecine yer verilmesi bekleniyor.

 

 

Başvurular Nasıl Yapılacak ?

 

Proje başvuruları için Başvuru Rehberinde istenen belgelerin 12 Haziran 2017 tarihine kadar hazırlanarak, Türkiye İş Kurumu’nun her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekiyor.

 

 

 

Kaynak: İŞKUR

 

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın