Hibe Duyuruları

Avrupa Komisyonu’ndan ‘Endüstri Uzmanlığının Geliştirilmesi’ Teklif Çağrısı

 

Son Başvuru Tarihi: 15 Haziran 2017

 

 

Avrupa Komisyonu ‘İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı’ kapsamında “Endüstri İlişkileri Alanında Uzmanlığın Geliştirilmesi” teklif çağrısı yayınladı. Esas Başvuru Sahibinin AB’ye üye ülkeler arasından olması istendiğinden Türkiye’den eş başvuru sahibi olarak katılıma izin veriyor. Programın toplam bütçesi ise 4 Milyon 150 Bin Avro.

 

 

Program kapsamında, analiz ve araştırma faaliyetleri yolu ile AB düzeyinde, AB Üye Ülkeleri ve Aday Ülkelerdeki mevcut endüstri ilişkilerinin yakınlık ve farklılıklarını ortaya koyan çalışmalar yaparak endüstri ilişkileri alanında uzmanlığın ve bilginin geliştirilmesi, Üye Ülkelerde ve bir bütün olarak Avrupa’da endüstri ilişkileri yapı ve süreçlerinin kalite ve etkinliğini geliştirmeye katkıda bulunulması amaçlanıyor.

 

 

Hangi Faaliyetler Destekleniyor ?

 

 • Avrupa Komisyonu’nun “Avrupa’da Endüstri İlişkileri” adlı çalışma dizisinde ve/veya 2015 ve 2016 “Avrupa’da İstihdam ve Sosyal Gelişmeler” adlı yayının Sosyal Diyalog bölümünde incelenen analiz ve temel bulguları derinleştirici faaliyetler
 • Bilimsel çalışma, anket ve diğer veri toplama türleri ile izleme faaliyetleri vb. araştırma faaliyetleri
 • AB Üye Ülkeleri ve aday ülkelerdeki endüstri ilişkileri sistemlerine ve Avrupa düzeyindeki gelişmelere ilişkin bilgilerin derlenmesini ve karşılaştırmalı kullanımını artıran faaliyetler
 • Akademik çevre, sosyal taraflar ve politika yapıcılar gibi ilgili aktörleri bir araya getirmek de dahil olmak üzere, etkin endüstri ilişkileri uygulamalarına yönelik olarak ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde farkındalık artırma girişimleri
 • İlgili taraflar ve/veya uzmanlar arasında kurulacak ilişkiler dahil olmak üzere, endüstri ilişkileri alanında bilgilerin tanımlanması ve karşılıklı alışverişine yönelik faaliyetler
 • Basılı yayın, toplantı, seminer, konferans, eğitim tedbirleri ve araçları yoluyla söz konusu alanda elde edilen bulguların yaygınlaştırmasına yönelik faaliyetler

 

 

Başvuru ya da Eş Başvuru Sahibi Olabilecekler

 

 • Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri,
 • Sosyal Taraflar,
 • Kamu Otoriteleri,
 • Uluslararası Kuruluşlar
 • Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

 

 

 

Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

 

 1. Faaliyetlerin, teklif çağrısının amaç ve önceliklerine uygunluğu ve Avrupa sosyal diyaloğa katkısı
 2. Faaliyetlerin ulus aşırı boyutu
 3. Geniş kapsamlı işbirliği ve sosyal ortakların faaliyetlere müdahil olma seviyesi
 4. Faaliyetlerin uygun maliyetli ve bütçenin anlaşılabilir olması
 5. Proje çıktılarının kamuya açıklanması ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin kalitesi ve eylemin etkisinin ve/veya çarpan etkisinin sağlanması
 6. Araştırma metodolojisinin ve unsurlarının genel kalitesi

 

Başvuruların EU Login sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacağı program için son başvuru tarihi 15 Haziran.

 

 

Kaynak: Avrupa Komisyonu İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı 

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın