Hibe Duyuruları

Serhat Kalkınma Ajansı ‘Teknik Destek Programı’ Mayıs-Haziran Dönem Başvuruları Başladı

Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2017

 

Serhat Kalkınma Ajansı’nın, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerindeki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlama amacındaki ‘ Teknik Destek Programı’ için Mayıs-Haziran 2017 dönem başvuruları başladı. Son başvuru tarihinin 30 Haziran olduğu program kapsamında, en fazla 15 Bin Türk Lirası tutarında destek verilecek. Söz konusu destek, 1 aylık süre için geçerli olacak.

 

Kimler Başvurabilir ?

 

Teknik Destek Programı’na Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerindeki

 

 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.)
 • Yerel yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları),
 • Üniversiteler, fakülteler, meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Borsalar vb.),
 • Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar,  birlikler vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri
 • Birlik ve kooperatifler

 

Hangi Faaliyetler Destekleniyor ?

 

 1. Eğitim verme,
 2. Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 3. Geçici uzman personel görevlendirme,
 4. Danışmanlık sağlama,
 5. Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma.

 

Desteklenen Öncelik Alanları

 

Teknik destek başvurularının aşağıda ifade edilen öncelik alanlarından en az bir tanesi ile ilişkili olması gerekiyor:

 

Öncelik 1: Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarında ve bölge plan ve programlarının uygulama süreçlerinde karşılaştıkları teknik sorunların giderilmesi yönünde kapasite arttırıcı etki sağlanması,

 

Öncelik 2: Bölgenin sosyal kalkınması ve ekonomik büyümesinde, tanıtımında olumlu etkisi olacak çalışmaların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,

 

Öncelik 3: Uygun başvuru sahiplerinin proje geliştirme, proje yazma ve proje yönetme kapasitelerini ve araştırma ve geliştirme becerilerini arttırması.

Öncelik 4: Kamu kurum/kuruluşları ve STK’ların güncel ulusal mevzuatla ilgili eğitim ve danışmanlık taleplerinin karşılanması.

 

Nasıl Başvurulur ?

 

Başvurunun yapılabilmesi için KAYS’a kayıt olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir.  Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’a yüklenmeli, başvuru tamamlandıktan sonra başvuru formu ve eklerin çıktısı KAYS üzerinden alınmalıdır.

 

Belgenin tüm sayfaları imzaya yetkili kişi tarafından paraflanmalı ve Başvuru Sahibi Beyanı ve Bütçe kısmı imzalanmalıdır. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır.

 

Belirtilen şekilde hazırlanan proje başvurusu kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) Ajans Merkez Binasına veya başvuru sahibinin bulunduğu ildeki Yatırım Destek Ofisi’ne sunulması gerekmektedir.

 

Kaynak: Serhat Kalkınma Ajansı

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın