Hibe Duyuruları

KUDAKA 3. Dönem Teknik Destek Başvuruları Başladı

Son Başvuru: 30 Haziran 2017

 

 

KUDAKA’nın  (Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı)  Erzincan, Erzurum ve Bayburt illerindeki yerel aktörlerin çalışmalarına destek sağlama amacıyla oluşturduğu ‘Teknik Destek Programı’ nın 3. Dönem başvuruları başladı.     30 Haziran’a kadar başvuruların devam edeceği program kapsamında en fazla 15 Bin Türk Lirası hibe verilecek.

 

 

Programın Öncelikleri

 

Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri.

 

 

Uygun Başvuru Sahipleri

 

 1. Kamu kurum ve kuruluşları,
 2. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 3. Sivil toplum kuruluşları,
 4. Organize sanayi bölgeleri,
 5. Küçük sanayi siteleri,
 6. Teknoparklar,
 7. Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 8. Endüstri bölgeleri,
 9. İş geliştirme merkezleri,
 10. Birlikler ve kooperatifler,
 11. Sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

 

Uygun Faaliyet Alanları

 

 • Eğitim verme
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama
 • Danışmanlık sağlama
 • Geçici uzman personel görevlendirme
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

 

Nasıl Başvurulur ?

 

KUDAKA  Teknik Destek Programı başvurusu için öncelikle Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda başvuru formu doldurularak  talep edilen belgeler yüklenmeli, sonrasında da proje dosyasının çıktısı alınarak imza ve paraflandıktan sonra Ajansa elden teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

Kaynak: KUDAKA

 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın