Hibe Duyuruları

GEOTHERMICA – TÜBİTAK Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri 2017 Çağrı İlanı

Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2017 (Ön başvuruların son başvuru günü)

Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICA, Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. GEOTHERMICA projesi, jeotermal enerji ile ilgili tematik alanlarda çalışılmasını, uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

GEOTHERMICA kapsamında, jeotermal enerji teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir çağrı başlatılmıştır. Proje çağrısına, GEOTHERMICA çağrısına katılan ülkelerden en az 2 farklı ülkeden olmak üzere, en az 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir.

ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKELER VE ÇAĞRI KONULARI

Türkiye, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İzlanda, İtalya, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya ve İsviçre çağrıya katılan ülkelerdir.

Çağrı kapsamında jeotermal enerji ile ilgili aşağıda belirtilen çağrı konularındaki Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

A) Jeotermal kaynakların, rezervlerin ve rezervuarların belirlenmesi ve değerlendirilmesi

B) Jeotermal kaynakların ve rezervuarların geliştirilmesi

C) Tedarik ve akıllı enerji sistemlerine entegrasyon

D) Jeotermal işletmelere yönelik yeni yaklaşımlar

ÇAĞRI TAKVİMİ

10 Temmuz 2017 13:00 UTC1 : Proje ön başvurularının son teslim tarihi (www.geothermica.eu adresinde yer alan Elektronik Kayıt Sistemine yüklenecektir)

17 Temmuz 2017: Türkiye’den katılan firmalar tarafından TÜBİTAK’a ön kayıt başvuruları için son tarih.

11 Eylül 2017: Ön başvuruların sonuçlarının başvuru sahiplerine GEOTHERMICA koordinatörü tarafından açıklanması.

24 Kasım 2017 13:00 UTC1 : Proje önerilerinin başvurularının yapılabilmesi için son tarih.

1 Mart 2018: Desteklenecek projelerin açıklanması.

1 Mayıs 2018: Projelerin başlaması

PROJE ÖNERİLERİNİN SUNULMASI

GEOTHERMICA başvuru süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür. Her iki adım için de olmak üzere, www.geothermica.eu internet adresindeki ilgili formlar İngilizce doldurulacak ve ortak kuruluşlar adına, proje koordinatörü tarafından, son tarihler dikkate alınarak GEOTHERMICA sunucusuna yüklenecektir. Elektronik Kayıt Sistemine yüklenmiş olan formlar üzerinden değerlendirme süreçleri yürütülecektir.

TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR

Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK’ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuracaktır.

1509 ULUSLARARASI SANAYİ Ar-Ge PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilmektedir. Programda hibe şekilde destek verilmektedir. Destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’tir. Ayrıntılı bilgi www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

AYNI PROJEDE TÜRKİYE’DEN BİRDEN FAZLA KURULUŞ OLMASI GEOTHERMICA’ya sunulan bir projede Türkiye’den birden fazla kuruluşun yer alması halinde, bu kuruluşların 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına ortak proje önerisi sunması gerekmektedir.

ÇAĞRI ve GEOTHERMICA HAKKINDA BİLGİ İÇİN: www.geothermica.eu www.tubitak.gov.tr

Kaan KARAÖZ Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK – TEYDEB

Tel: 009 312 298 9466

e-posta: kaan.karaoz@tubitak.gov.tr


Kaynak: TÜBİTAK

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın