Hibe Duyuruları

Gıda, Beslenme Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım Proje Çağrısı

Son başvuru tarihi: 15 Haziran 2017

LEAP-Agri (A Long-term EU-Africa Research and Innovation Partnership on Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture), Afrika ve Avrupa ülkeleri tarafından, Gıda, Beslenme Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım alanlarında ortak araştırma projelerine fon desteği sağlamak amacıyla açılacak uluslararası bir ERA-NET çağrısıdır.

Afrika’dan Cezayir, Burkina Faso, Kamerun, Mısır, Gana, Kenya, Senegal, Güney Afrika ve Uganda; Avrupa’dan ise Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya ve Türkiye’nin fonlayıcı ülkeler olarak yer aldığı Çağrı’da,  İtalya’nın Bari şehrinde yerleşik uluslararası bir kuruluş olan CIHEAM (International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies) da fonlayıcı ortak olarak bulunmaktadır.

Çağrı kapsamında değerlendirilecek başlıklar:

Çağrı, temelde 3 ana başlığı dikkate alacak ve başvurular aşağıdaki alanlarda çözüm sunup sunamadıklarına göre değerlendirilecek:

  • Sosyal, ekonomik ve çevresel açılardan sürdürülebilir tarımsal üretimi ve aqua kültürü güçlendirmek
  • Nüfusun, tarım ve gıda sistemleriyle ilişkili olarak beslenme ve sağlığı
  • Gıdaya erişim, bölgesel ve yerel dinamikler göz önünde bulundurularak tarımsal piyasa ve ticaretin genişletilmesi ve geliştirilmesi

 

Proje başvurularında dikkate alınması gereken önemli unsurlardan biri de, farklı ekolojik ortamlarda gerçekleştirilen tarımsal üretim ve ticaret faaliyetleridir. Orta ve büyük boy işletmeler gibi aile çiftliklerinin de yerel, bölgesel ve uluslararası piyasalara katkıları, Afrika nüfusunun gıda güvenliği öncelenerek ele alınmalıdır. Bütün projeler ortak “araştırma” projeleri olmak zorundadır ve iyi belirlenmiş çıktı ve sonuçlarla “Etki Analizi”ni de kapsayan bir “Değişim Teorisi” içermelidir. Yenilik (innovation) ve hareketlilik (mobility) ile ilgili katkılar önerilir.

 

Uluslararası Başvuru / Değerlendirme Süreci

 

Proje başvuruları, konsorsiyumdaki ülkeler arasında yer alan en az (4) ekip tarafından ortak olarak gerçekleştirilmelidir. (2) Afrika ülkesinden ve (2) Avrupa’dan olmak kaydıyla, fonlayıcı kuruluşların uygunluk kritelerine uyan kuruluşlar (Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler vb.) ekiplerde yer alabilir. LEAP-Agri üyesi olmayan ulusal/uluslararası ekipler de kendi finansmanlarını sağladıkları takdirde bazı projelerde yer alabilir. Proje süreleri 3 yıl olmakla birlikte, amaçlarına bağlı olarak global proje başvuruları, 300.00 ile 1,5 milyon Euro arasında değişen oranlarda destek alabileceklerdir.

 

Çağrı, 2 aşamalı olarak gerçekleştirilecektir;

 

  • İlk aşamada sınırlı bir önbaşvuru İngilizce dilinde Çağrı Sekreteyası’na online olarak yapılacak, ilgili başvurular bağımısız panellerde değerlendirilecektir.
  • İkinci aşamada, ilk aşamada seçilen başvuruların sahipleri yine İngilizce dilinde kapsamlı başvurularını yapacak, başvurular uluslar arası bağımsız dış danışmanlar tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

 

Daha sonra, değerlendirmeden olumlu çıkan proje listesi yayınlanacak ve projeler, Fonlayıcı Kuruluşların bütçe süreçleri tamamlandıktan sonra fonlanmaya başlayacaktır. Her ekip kendi ülkesindeki fonlayıcı kuruluş tarafından LEAP-Agri kriterleri çerçevesinde fonlanacak olup, bazı durumlarda diğer ülke fonlayıcıları tarafından da desteklenebilecektir.

 

Ulusal Başvuru Süreci:

Desteklenmeye hak kazanan projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (ARDEB) ve 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (TEYDEB) kapsamında, program kural ve koşullarına göre desteklenecektir.

LEAP-Agri Ortak Çağrı Sekreteryası’na yapılan uluslararası başvuruya ek olarak  TÜBİTAK’a sunulacak ulusal LEAP-Agri Birinci Aşama Proje Önerisi Başvurusu, 1001 Programları kapsamındaysa online olarak, http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden, 1509 Programı kapsamındaysa https://eteydeb.tubitak.gov.tr/prodis.htm adresinden 15 Haziran 2017 tarihine kadar gerçekleştirilmeli ve imzalı başvuru formu çıktısı ——  tarihine kadar Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) ve Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na (TEYDEB) gönderilmelidir.

TÜBİTAK’a sunulacak birinci aşama başvuru formunda, projelerde yütütücü ya da ortak olarak yer alan Türk ortakların yapacağı çalışmaların detaylı olarak verilmesi beklenmektedir.

Proje başvurularının, 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kural ve koşullarına ve 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kural ve koşullarına  uygun olması gerekmektedir.

 

Proje Bütçesi / Süresi

Bir projede bir Türk ortağın TÜBİTAK’tan talep edebileceği destek miktarı 1001 kapsamındaki projeler için en fazla (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 360.000 TL olarak belirlenmiştir.

Türk ortaklar tarafından TÜBİTAK’a önerilecek projeler için destek üst limiti 1509 kapsamındaki projeler için (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 720.000 TL’dir.

Projelerin süresi en fazla 36 aydır.

Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.

Kurum hissesi en fazla 360.000 TL olup, PTİ için maksimum toplam tutar 120.000 TL’dir.

 

ERA-NET projeleri kapsamında; Bilimsel Toplantılara Katılma, Çalışma Ziyaretleri vb. Faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek yurt içi/yurt dışı seyahat giderleri için sağlanan bütçeye ilave olarak 15.000 TL’ye kadar (maksimum seyahat bütçesi 25.000 TL olacak şekilde) ödenek talebinde bulunulabilir.

 

Çağrı Takvimi:

 

Ön Başvuru Kapanış Tarihi: 15 Haziran 2017, 16:00

Uluslararası Değerlendirme Toplantısı: Eylül 2017

Tam Öneri (Full Proposal) Tarihi: Ekim 2017

Tam Öneri (Full Proposal) Kapanış Tarihi: Aralık 2017

Başvuruların Değerlendirilmesi: Ocak-Şubat 2018

Uluslararası Değerlendirme Toplantısı: Mart-Nisan 2018

Fonlama Kararının Alınması: Nisan 2018

Ulusal Fonlama Süreçleri: Nisan-Ağustos 2018

Projelerin Başlama Tarihi: Ağustos 2018

Projelerin Sona Erme Tarihi: Ağustos 2021

 

Basılı kopya gönderimi için;

 

Destek Programları Müdürlüğü

Tunus cad. No: 80

06100 Kavaklıdere/Ankara

 

 

Kerem Lutfi AKILLI

kerem.akilli@tubitak.gov.tr

0312 298 1638


Kaynak: TÜBİTAK

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın