Hibe Duyuruları

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan 2017 Yılı Teknik Destek Programı

TR82 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Teknik destek programı kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetler temelde TR82 Bölgesi’nde (Kastamonu, Çankırı, Sinop) gerçekleştirilmelidir. Ancak programın amaçlarına uygunluğunun gerekçelendirilmesi halinde, özellikle ulusal veya uluslararası ilişkiler gerektiren bazı faaliyetlerin bölge dışında gerçekleştirilmesi mümkündür.

Programın Özel Amacı

 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,
 • Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına uzman desteği sağlanmasıdır.

Teknik Destek Toplam Bütçesi: 400.000 TL

Talep Başına Destek Tutarı (Azami) : 15.000 TL (KDV Dahil)

Uygulama Süresi: 1 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

TR82 Bölgesinde (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Yer Alan

Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Valilikler
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler)
 • Bölge Müdürlükleri
 • Üniversiteler
 • Kaymakamlıklar
 • İl Müdürlükleri
 • İlçe Müdürlükleri
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Mahalli İdare Birlikleri

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

 • TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar
 • Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve Üst Birlikleri
 • Meslek Odaları ve Üst Birlikleri

İhtisas Bölgeleri

 • Organize Sanayi Bölgeleri

Sivil Toplum Kuruluşları

 • Dernekler
 • Vakıflar

Kooperatifler ve Üst Kuruluşları, Birlikler

 • Kooperatifler
 • Kooperatif Üst Kuruluşları
 • Üretici Birlikleri
 • Yetiştirici Birlikleri

Uygun Teknik Destek Konuları

Teknik destek programı kapsamında desteklenebilecek faaliyetlere yönelik örnek proje konuları aşağıda belirtilmektedir:

 • Şirketlerde kurumsallaşma
 • Bütçe yönetimi ve denetimi
 • İç kontrol
 • Muhasebe ve finans uygulamaları
 • Kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler
 • Liderlik ve takım çalışması
 • Yönetim bilişim sistemleri
 • Kriz yönetimi
 • Afet yönetimi
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Restorasyon, restütisyon ve röleve projeleri
 • Kurumsal kimlik
 • Mesleki gelişime yönelik eğitimler
 • Stres yönetimi, zaman yönetimi
 • Etkili sunum teknikleri, diksiyon
 • Koçluk ve mentorluk eğitimleri
 • İş geliştirme
 • Kalite yönetim sistemleri
 • Risk yönetimi
 • Stratejik yönetim ve planlama
 • İnovasyon – Ar-Ge
 • Verimlilik yönetimi
 • Endüstriyel simbiyoz ve uygulamaları
 • Basın ve halkla ilişkiler
 • Dış ticaret
 • Lojistik yönetimi
 • Tedarik zinciri yönetimi
 • Bitkisel üretim
 • Hayvansal üretim
 • İyi tarım uygulamaları
 • Organik tarım
 • Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri
 • Kentsel dönüşüm
 • Kentsel tasarım ve planlama
 • Yerel yönetimlerde yönetişim
 • Enerji verimliliği
 • Çevre bilinci ve geri dönüşüm
 • Dezavantajlı gruplara yönelik eğitimler/danışmanlık
 • Aile içi şiddetin önlenmesi
 • Suçun önlenmesi
 • Yoksullukla mücadele
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik faaliyetler
 • Sivil Toplum Kuruluşların Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetler
 • Sportif eğitimler (dalış, binicilik vb.)
 • Güzel sanatlara yönelik eğitimler
 • Yöresel kültürün yaşatılmasına yönelik
 • E-ticaret
 • Pazarlama ve satış
 • Kırsal turizm
 • Turizm destinasyon yönetimi
 • Turistik ürün oluşturma
 • Belirli bir program için başvuru formu hazırlama danışmanlık hizmetini kapsayan Proje Hazırlama ve Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim faaliyetlerİ
 • İlk yardım eğitimi
 • Yaşlı ve/veya engelli bakımı
 • Halk Sağlığı (Kadın Sağlığı, Aile Planlaması gibi) Alanında Bilgilendirme Faaliyetleri

Uygun Olmayan Teknik Destek Konuları

Tüm teknik destek başvuruları her koşulda yürürlükte olan mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle İÇERMEMELİDİR:

 • Bireysel araştırma niteliğindeki çalışmalar veya salt akademik çalışmalar,
 • Uzaktan eğitim veya uzaktan danışmanlık olan faaliyetler,
 • Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
 • Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen faaliyetler,
 • Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,
 • Eğitim veya kurslar için bireysel burslar

Başvuru Şekli

Teknik Destek Talep Formu ve Diğer Belgeler Teknik Destek Talep Formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Ayrıca bu belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da değiştirilmemelidir. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır. Başvuru formu ve ekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulmalıdır. Teknik destek taleplerinin yalnızca Ajans tarafından istenen belgeler üzerinden değerlendirileceği dikkate alınarak, teknik destek talep formu ve diğer belgeler dikkatli ve anlaşılır bir dilde doldurulmalıdır.

Başvuru sahibi mali destek programlarına başvurabilmek için Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi’ne (KAYS) kayıt olmalıdır. Bunun için uygulanması gereken ilk adım http://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr internet adresi üzerinden KAYS’a başvuru sahibi olarak kayıt yaptırmaktır.

Sisteme kayıt işlemi gerçek kişiler üzerinden yapıldığından başvuru sahibinin projenin yürütülmesinde görev alacak yetkili kişisi sisteme kayıt yaptırmalıdır.

Sisteme kaydını yapan başvuru sahibi kullanıcı adı ve parolasını girdikten sonra e-posta adresine gönderilen onay kodunu girerek hesabını etkinleştirmelidir.

KAYS sistemine kurum/kuruluş/işletmenin daha önceden tanımlanıp tanımlanmadığı kullanıcı işlemleri bölümündeki gerçek/tüzel paydaş işlemleri bölümünde sorgulanmalı, kayıt bulunamaması durumunda ekle işlemi yapılmalıdır.

Sisteme kaydını yapan başvuru sahibi, talep formunu online sistem üzerinden doldurduktan sonra destekleyici belgeleri de sisteme yüklemelidir. Bu belgeler, KAYS sisteminden veya Ajansın web-sitesinden www.kuzka.gov.tr temin edilebilir. Online başvuru tamamlandıktan sonra KAYS üzerinden talep formunun çıktısı alınmalı, çıktının imza kısımları başvuru sahibi ve (varsa) ortakları tarafından imzalanmalı, diğer sayfalar paraflanmalı ve destekleyici belgelerle birlikte elden veya posta yolu ile Ajansa teslim edilmelidir.


Kaynak: T.C Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın