Hibe Duyuruları

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2017 Başvuruları Başladı

Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2017

 
2004 yılında kurulan Yaratıcı Şehirler Ağı, yaratıcılığı sürdürülebilir kentsel kalkınma ve yenilenmenin sağlayıcısı ve yönlendiricisi olarak kabul eden şehirlerde ve
bu şehirler arasında işbirliğini teşvik etmektedir.
 
Günümüzde Ağ, 54 ülkeden 116 şehri ortak hedefle bir araya getirmektedir: yaratıcılığı ve kültür endüstrilerini yerel kalkınma planlarının merkezine yerleştirmek ve
şehirler arası ortaklıklarla uluslararası düzeyde etkin işbirliğini gerçekleştirmek.
 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, UNESCO’nun 2030 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ve Yeni Kentsel Gündemin ulusal düzeyde uygulanması için önde
gelen programıdır.
 
Bu büyüyen Ağa katılmak isteyen şehirlerin aşağıda yer alan belgelere ulaşılarak UNESCO Yaratıcı Şehri olmanın ne anlama geldiği ve bunun için nelerin gerektiği konusunda bilgi edinilmesi mümkündür.
 
 
Yaratıcı Şehirler Ağı Hibe Programı’nın Hedefleri
 • Sürdürülebilir kalkınma için şehirlerin uluslararası işbirliğini güçlendirmek,
 • Kamu, özel ve sivil toplum katılımlarıyla, şehirlerin gelişimini desteklemek,
 • Kültürel aktivitelerin, ürün ve hizmetlerin yaratılması, üretilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Kültürel sektörde çalışan profesyonellerin yaratıcılık ve yenilikçiliğini geliştirmek, fırsatlarını arttırmak,
 • Ötekileştirilmiş, korunmasız kişi ve grupların kültürel etkinlik, ürün ve hizmet üretimi süreçlerine aktif katılımını sağlamak,
 • Yerel kalkınma hedefleri çerçevesinde kültür ve yaratıcılığı entegre etmek,

Yaratıcı Şehirler Ağı Faaliyet Alanları;

 • Bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşılması,
 • Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının pilot proje, işbirlikleri ve girişimler aracılığıyla ortaklığı,
 • Profesyonel ve sanatsal değişim programları ve ağ oluşturma faaliyetleri,
 • Yaratıcı Şehirler deneyimi ile ilgili olarak çalışma, araştırma ve değerlendirme yapılması,
 • Sürdürülebilir kentsel kalkınma politika ve düzenlemeleri,
 • İletişim ve farkındalık yaratmak amacıyla faaliyetler

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2017 için başvuru yapılabilecek Ağ oluşturma alanları;

 • Geleneksel Meslekler,
 • Tasarım,
 • Film,
 • Gastronomi,
 • Edebiyat,
 • Medya,
 • Sanat
 • Müzik

Yukarıda belirtilen yaratıcı alanlarda oluşturulacak ağ ile, şehirlerin varolan potansiyelini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amaçlanmaktadır.

Yaratıcı Şehirler Ağı 2017 Programına Şehirler Nasıl Başvurabilir?

Başvuru formu ve destekleyici belgeler e-posta yoluyla ccnapplications@unesco.org adresine gönderilerek başvuru yapılabilir.

E-posta başlığı: “Application of [name of the candidate city]” şeklinde düzenlenmelidir.

Son başvuru tarihi nedir?

 • 16 Haziran 2017 (Orta Avrupa Zaman Dilimine göre gece yarısına kadar)

Başvuru yapılabilecek diller nelerdir?

 • İngilizce ya da Fransızca başvurular kabul edilmektedir.  Ayrıca, UNESCO Sekreterliğinin resmi dillerinde başvurular yapılabilir.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru Formunda istenen destekleyici belgeler e-postada iletilmelidir.

 • Başvuru dosyasında bulunan tüm belgelerin listesi,
 • UNESCO 2017 Başvuru Formu,
 • Başvurulan şehrin adaylığıyla ilgili olarak Belediye Başkanı’ndan resmi yazı,
 • UNESCO Ulusal Komisyonu’ndan başvurulan şehir için onay mektubu,
 • Yaratıcı alanda faaliyet gösteren iki ulusal profesyonel kuruluştan destekleyici nitelikte resmi yazı,
 • Yaratıcı alanlardan başvuru yapılacak olanlarla ilgili 3 adet fotoğraf. (JPEG, max: 3 MB)
 • Fotoğrafların kullanım haklarına dair belge

Bütçe

Yaratıcı Şehirler Ağı 2017 için minimum ve maksimum bütçe belirtilmemiştir. Başvuruların değerlendirilme aşamasında, teklif edilen bütçe ve planlanan aktiviteler,

şehrin büyüklüğü ve potansiyeli değerlendiriciler tarafından göz önünde bulundurulacaktır.

Ağa katılmak isteyen şehirler, başvuru yapmadan önce bu belgeleri dikkatlice okumaya davet edilmektedir.
 
Ağın coğrafi dağılım dengesini güçlendirmek üzere, Ağda düşük düzeyde temsil edilen Afrika Bölgesi için 2017 başvuru çağrısında özel bir işbirliği çerçevesi teklif
edilmiştir. Afrika Bölgesinde yer alan devletlerin tam listesi başvuru belgelerinde yer almaktadır.
 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ve başvurular hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki internet bağlantılarında yer alan İngilizce belgelerden edinilebilir.
 
 Son başvuru tarihi: 16 Haziran 2017*

 * başvuru sahiplerinin Millî Komisyondan alacakları destek yazısı için en az bir ay önce dosyalarını Millî Komisyona iletmeleri gerekmektedir.

Başvurular e-posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru e-posta adresi: ccnapplications@unesco.org

 
Başvuruların sonuçlarının açıklanacağı tarih: 31 Ekim 2017
 
 
 Temel Belgeler:

Kaynak: UNESCO

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın