Hibe Duyuruları

TÜBİTAK – BULGARİSTAN Bilimler Akademisi İşbirliğinde Proje Çağrısı Yayınlandı

TÜBİTAK ile Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Bulgar bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. TÜBİTAK-BAS işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanısıra Türk tarafına talep edilmesi durumunda TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilebilmektedir.

TÜBİTAK ile Bulgaristan Bilimler Akademisi arasında 29 Mayıs 2002 tarihinde imzalanan Bilimsel İşbirliği Anlaşması çerçevesinde ortak projeler desteklenmektedir. Ortak araştırma projesi önerme ve destekleme koşulları aşağıda yer almaktadır.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri BAS’a üye ve/veya bağlı bir araştırma kuruluşunda çalışan Bulgar araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Bulgar proje ortaklarının ise Bulgaristan Bilimler Akademisi’nden temin edecekleri proje öneri formlarını doldurarak Bulgaristan Bilimler Akademisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK ve Bulgaristan Bilimler Akademisi kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir.

Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Proje öneri formu doldurulurken proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Projeler kapsamında yapılan bilim insanı değişimlerinde Kabul Eden Taraf konaklama ve yeme-içme masraflarını üstlenmekte, Gönderen Taraf ise uluslararası seyahat masraflarını karşılamaktadır. Bu miktar Program uyarınca,

Türkiye’ye gelen Bulgar araştırmacılar için:

Bir üniversite misafirhanesinde veya eşdeğerinde konaklama masrafları ve ayrıca 20 EUR/gün (Türk Lirası karşılığı)

Bulgaristan’a giden Türk araştırmacılar için:

Kısa süreli ziyaretlerde (25 güne kadar) 20 Leva/gün

Konaklama : 22 USD Dolarına kadar/gün (Leva karşılığı)

Uzun süreli ziyaretlerde (3 aya kadar) 365 Leva/ay

Konaklama : 22 USD Dolarına kadar/gün (Leva karşılığı)

İkili işbirliği projelerine yurtdışı seyahat desteğinin yanı sıra Türk tarafına TÜBİTAK tarafından ayrıca araştırma desteği de verilmektedir.

Söz konusu işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK’a proje önermek isteyenler başvurularını elektronik başvuru sistemi üzerinden yapabilirler.

ORTAK PROJE ÖNERME VE DESTEKLEME KOŞULLARI

 • Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Bulgaristan Bilimler Akademisine bağlı bir araştırma kuruluşunda çalışan Bulgar araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.
 • Türkiye’deki proje ortaklarının proje başvurularını elektronik başvuru sistemi üzerinden incelenmek üzere TÜBİTAK’a, Bulgar proje ortaklarının ise Bulgaristan Bilimler Akademisi’nden temin edecekleri proje öneri formunu doldurarak anılan kuruluşa teslim etmeleri gerekmektedir. Tek taraflı başvurular kabul edilmemektedir.
 • TÜBİTAK ve karşı ülkedeki muhatap kuruluş kendilerine iletilen proje önerilerini kendi iç prosedürlerine göre incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Değerlendirme bilimsel yeterlilik esasına göre yapılmaktadır. Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir.
 • Projeler bilim insanı ve bilgi değişimi yoluyla uygulanmaktadır. Bu nedenle, proje kapsamında karşılıklı talep edilen araştırmacı değişimi süre ve sayısının ayrıntılı ve gerekçeli olarak belirtilmesi gerekmektedir.
 • Projeler kapsamında yapılacak bilim insanı değişimlerinde Kabul Eden Taraf konaklama ve yeme-içme masraflarını üstlenmekte, Gönderen Taraf ise uluslararası seyahat masraflarını karşılamaktadır. Buna göre Türkiye’ye gelen Bulgar araştırmacılara üniversite misafirhanesi düzeyinde konaklama masrafları ve ayrıca yeme içme masraflarını karşılamak üzere 20 Euro karşılığı TL gündeliği TÜBİTAK tarafından ödenir.
 • Proje bütçesi;
  • Sadece seyahat desteği talep edilmesi durumunda sadece uluslararası seyahat masrafını içerir.
  • Seyahat desteğinin yanısıra araştırma desteği de talep edilmesi durumunda;
   • Uluslararası Araştırma projeleri destek üst limiti (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) 360.000 TL’dir.
   • Makine-teçhizat taleplerinin toplam bütçe ile dengeli olması gözetilir.
   • Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
 • Projede görev alma limitleri: Uluslararası projelerde görev alabilmeye ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
 • Proje süresi: Proje süresi en fazla 36 aydır.

TÜBİTAK – Bulgaristan Bilimler Akademisi İşbirliğinde yayınlanan proje çağrısı yıl boyu başvurulara açıktır.


Kaynak: TÜBİTAK

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın