Hibe Duyuruları

Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan 2017 Teknik Destek Programı

2017 Teknik Destek Programının amacı; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için, yerelde yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine yönelik çalışmalara destek sağlamaktadır.

Destek Miktarı

 • Eğitim Faaliyetleri için maksimum 8.000 TL
 • Diğer talepler için maksimum 15.000 TL

Kimler Başvurabilir?

 • Kamu Kurumları
 • Mahalli İdareler
 • Üniversiteler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kar Amacı Gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Küçük Sanayi Siteleri
 • İş Geliştirme Merkezleri
 • Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri ve Bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Teknik Destek Öncelikleri

 • İnsana Yatırım
 • Bilgi ve becerilerini sürekli yenileyen, birlikte hareket edebilen, sağlıklı bireylerin oluşumunun desteklenmesi,
 • Bölgenin lojistik alt yapısını güçlendirerek ulusal ve küresel düzeyde erişilebilirliğini arttırmak,
 • Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölge kırsalında yaşamın canlandırılması,
 • Ulusal ve küresel düzeyde daha rekabetçi işletmeler,
 • Koruma kullanma dengesi içinde sürdürülebilir yeşil büyümenin sağlanması,
 • Bölge içindeki yerleşim yerlerine farklı müdahale biçimlerini içeren çok merkezli ve dengeli bir mekânsal örgütlenmenin oluşturulması.

Başvuru Dönemleri

1. DÖNEM

TR52-17-TD01

28.02.2017, 18:30

2. DÖNEM

TR52-17-TD02

28.04.2017, 18:30

3. DÖNEM

TR52-17-TD03

30.06.2017, 18:30

4.DÖNEM

TR52-17-TD04

31.08.2017, 18:30

5. DÖNEM

TR52-17-TD05

31.10.2017, 18:30

6. DÖNEM

TR52-17-TD06

29.12.2017, 18:30


Kaynak: T.C Mevlana Kalkınma Ajansı

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın