Hibe Duyuruları

İpekyolu Kalkınma Ajansı’ndan 2017 Yılı Teknik Destek Hibe Programı

İpekyolu Kalkınma Ajansı 2017 yılı içerisinde 6 dönemde (Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim, Kasım-Aralık) teknik destek sağlamayı planlamaktadır. Verilecek desteğe ilişkin tahsis edilen toplam kaynak  1.200.000 TL olarak kararlaştırılmıştır.

Teknik desteğin amaç ve önceliklerine Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nda yer verilmektedir. Buna göre, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Programın özel amaçları ise;

 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,
 • Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına uzman desteği sağlanmasıdır.

Kimler Başvurabilir?

 • Kamu Kurumları – Valilik
 • Kamu Kurumları – Kaymakamlık
 • Kamu Kurumları – Bölge Müdürlüğü
 • Kamu Kurumları – İl Müdürlüğü
 • Kamu Kurumları – İlçe Müdürlüğü
 • Kamu Kurumları – Şube Müdürlüğü (Atıl)
 • Kamu Kurumları – Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve Müdürlükler
 • Kamu Kurumları – Eğitim Merkezleri, Öğretmenevi, ASO
 • Kamu Kurumları – Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Mahalli İdareler – Büyükşehir Belediyesi
 • Mahalli İdareler – Belde Belediyesi
 • Mahalli İdareler – İl Özel İdaresi
 • Mahalli İdareler – İl Belediyesi
 • Mahalli İdareler – İlçe Belediyesi
 • Mahalli İdareler – Köylere Hizmet Götürme Birliği
 • Mahalli İdareler – Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
 • Mahalli İdareler – Diğer Mahalli İdare Birlikleri
 • Üniversiteler – Devlet Üniversitesi (Rektörlük veya Dekanlık üzerinden)
 • Üniversiteler – Özel Üniversite (Rektörlük veya Dekanlık üzerinden)
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Dernek
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Sendika
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Kent Konseyi
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Vakıf
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Konfederasyon
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Federasyon
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Odalar
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Borsalar
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Birlikler (İhracatçı Birlikleri Dahil)
 • Kooperatifler – Birlikler – Kar Amacı Gütmeyen Kooperatif
 • Kooperatifler – Birlikler – Kar Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli İdare Birliği Olmayıp Kanunla
 • Kurulmuş Birlikler)
 • Bölgeler – Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Organize Sanayi Bölgesi
 • Bölgeler – Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Küçük Sanayi Siteleri
 • Yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

 • Tüzel kişiliği haiz olması gerekmektedir. (Kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelere bağlı birimler için bu şart aranmaz)
 • Proje faaliyetinin, proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması gerekmektedir.
 • Ajansın faaliyet gösterdiği TRC1 Bölgesi’nde (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunması gerekmektedir.
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi: 3 Şubat 2017

DÖNEM SON BAŞVURU TARİHİ
1.DÖNEM(OCAK-ŞUBAT) 28.02.2017
2.DÖNEM(MART-NİSAN) 28.04.2017
3.DÖNEM(MAYIS-HAZİRAN) 30.06.2017
4.DÖNEM(TEMMUZ-AĞUSTOS) 31.08.2017
5.DÖNEM(EYLÜL-EKİM) 31.10.2017
6.DÖNEM(KASIM-ARALIK) 29.12.2017

Başvuru sahipleri Ajans internet sitesinde yer alan ilgili online başvuru linkini tıklayarak öncelikle sisteme(KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) “başvuru sahibi” olarak kayıt olmalıdır. (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/) Sisteme kaydını yapan başvuru sahibi kullanıcı adı ve parolasını girdikten sonra mail adresine gönderilen onay kodunu girerek hesabını etkinleştirmeli ve sonrasında adına başvuruyu hazırladığı kurumu sisteme kaydetmesi gerekmektedir. Daha sonra, online başvuru sistemindeki ilgili adımları izleyerek online proje başvurusunu gerçekleştirmelidir. Başvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diğer destekleyici belgeler sisteme yüklenecektir.

Online başvuruyu tamamlayan başvuru sahipleri çıktısını aldıkları proje başvurusuna Ajans tarafından talep edilen destekleyici belgeleri ekleyerek proje dosyasını oluşturmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için  https://portal.kays.kalkinma.gov.tr  adresinde ekranın sağında yer alan yardım sekmesi tıklanarak kayıt işlemleri ile ilgili kılavuzlara ve eğitim videolarına ulaşılabilir.

2017 yılı Teknik Destek Programı’na yönelik başvurular, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden Ajans’ın Gaziantep ilindeki merkezi ile Adıyaman ve Kilis illerindeki Yatırım Destek Ofisleri’ne yapılır. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

iPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2017 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ İÇİN TIKLAYIN. 


Kaynak: İpekyolu Kalkınma Ajansı 

Sosyal Medyadan Takip Edin

Bir Yorum Paylaşın